Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży – podejście do czynników ryzyka i profilaktyki przez całe życie

Keywords:

Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i nastolatków jest dość wysoka i wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy z już istniejącymi problemami układu mięśniowo-szkieletowego, które praca może dodatkowo pogłębić.

Konieczne jest przyjęcie podejścia, które pozwoli przeciwdziałać chorobom układu mięśniowo-szkieletowego i zapewniać jego zdrowie przez całe życie, począwszy już od dzieciństwa. Pomoże nam to lepiej zrozumieć okoliczności i przyczyny występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wraz z upływem czasu oraz sposoby promowania zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego.

W arkuszu informacyjnym podkreślono również, jak ważna jest współpraca sektorów zdrowia publicznego, edukacji i zdrowia w miejscu pracy, mająca na celu profilaktykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży.

Pobierz in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |