Inwestowanie w inicjatywy polityczne na rzecz młodzieży

Image

Głosy młodych ludzi muszą zostać usłyszane. Pierwszy krok – młodzież musi stać się priorytetem. Europejski Rok Młodzieży 2022, ważny krok na drodze ku bardziej ekologicznej, inkluzywnej i cyfrowej przyszłości, poświęcono młodym ludziom, a ich znaczenie jeszcze bardziej podkreślono w Międzynarodowym Dniu Młodzieży (12 sierpnia).

Poprzez dodanie własnej perspektywy do kwestii dotyczących młodzieży, EU-OSHA przyjęła podejście oparte na cyklu życia w celu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży, czyli przyszłego pokolenia pracowników. Ta i inne kwestie będą przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim w dniu 8 września.

Zapoznaj się z obszarem priorytetowym Przyszłe pokolenia kampanii „Dźwigaj z głową”

Dowiedz się więcej o wydarzeniu „Youth first” (Młodzi na pierwszym miejscu) w Parlamencie Europejskim