Informacje

Nowy film Napo zwraca uwagę na ryzyko pożaru i wybuchu w miejscu pracy oraz na środki, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka. Do wzniecenia pożaru lub wybuchu wymagane są trzy elementy: substancja łatwopalna (paliwo), powietrze (tlen) i źródło zapłonu (ciepło). Podstawową kwestią w zarządzaniu ryzykiem jest konieczność przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka. Obejrzyj...

Aby pomóc w walce z nowotworami pochodzenia zawodowego, EU-OSHA przeprowadziła badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory w Europie. Celem tego badania jest lepsza identyfikacja czynników ryzyka w miejscach pracy, które to czynniki mogą prowadzić do choroby, co zapewni aktualne i kompleksowe dane, które można wykorzystać do profilaktyki...

Sektor transportu i gospodarki magazynowej jest bardzo zróżnicowany i obejmuje szeroki zakres ról, takich jak m.in. kierowcy i kierownicy magazynów. Przy ponad 10 mln pracowników w Unii kluczowe znaczenie ma ukierunkowane podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). EU-OSHA opublikowała sprawozdanie Transport and storage activities – Evidence from the European Survey of...

W odpowiedzi na zmieniający się krajobraz pracy spowodowany pandemią COVID-19 pracy zdalnej przyjrzano się w trzech niedawno wydanych publikacjach EU-OSHA: sprawozdanie na temat zmieniającej się regulacji telepracy w Europie i jej wpływu na dobrostan i zdrowie pracowników; opracowanie na temat pojawienia się hybrydowych modeli pracy jako nowego rozwiązania zachęcającego do...

Organizowany we współpracy z naszymi krajowymi punktami centralnymi, Konkursy Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wyróżniają wszystkie rodzaje organizacji w całej Europie, prezentując innowacyjne podejścia promujące dobrostan pracowników. Przykłady dobrych praktyk powinny aktywnie zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z...

Film „Hormigas perplejas” (Zakłopotane mrówki) autorstwa Mercedes Moncady Rodríguez opowiada historię mężczyzn i kobiet pracujących przy produkcji statków i samolotów, którzy stają w obliczu upadku ich sektora w małym regionie południowej Hiszpanii. Film, obrazujący wpływ zmian w sposobach produkcji w XXI wieku, zdobył nagrodę filmową „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” za 2023...

Dzisiaj ma miejsce oficjalna inauguracja nowej kampanii na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy pod nazwą „ Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym ”. Zgodnie z założeniami cyfrowej dekady Europy komisarz UE do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit zaapelował o zrównoważoną i pomyślną transformację cyfrową i poparł kampanię. Z myślą o wpływie technologii...

Prowadzony w ramach Europejskiego Roku Umiejętności Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się w dniach 23–27 października 2023 r. i będzie miał na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako atrakcyjnej ścieżki kariery i uczenia się. Jest to idealny moment na podsumowanie realizowanego przez EU-OSHA projektu OSHVET mającego na celu podniesienie...

Spotkanie partnerów kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, które po raz pierwszy odbyło się jako wydarzenie hybrydowe – w Brukseli i online w dniu 21 września, zgromadziło międzynarodowe i europejskie firmy i organizacje w celu omówienia kampanii na lata 2023-25 „ Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym ”, w tym korzyści z przyłączenia się do niej. Oprócz uwag...

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ma przyjemność ogłosić, że jej zarząd wybrał Williama Cockburna Salazara na stanowisko nowego dyrektora wykonawczego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) Salazar wnosi do swojej nowej roli bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Obejmuje on kierownictwo w momencie, gdy rynek pracy...