Informacje

Po pandemii praca zdalna stała się bardzo powszechna i dlatego nowe narzędzie OiRA (interaktywne narzędzie online oceny ryzyka) może teraz pomóc zarówno pracodawcom, jak i telepracownikom w stworzeniu bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w domu. Narzędzie OiRA dotyczące telepracy nie jest narzędziem sektorowym. Możesz go bez trudu użyć bez względu na rodzaj prowadzonej...

Jesteś dynamiczną organizacją międzynarodową lub europejską albo przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w wielu państwach członkowskich UE? Podzielasz naszą wizję promowania bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy? Jeśli tak, to zachęcamy do aktywnego zaangażowania się jako oficjalny partner kampanii w naszej kampanii „Zdrowe i bezpieczne...

W ramach naszej działalności mającej na celu odkrywanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP), przedstawiamy nowy dokument do dyskusji na temat bezzałogowych statków powietrznych (lub dronów) w miejscach pracy i ich wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie, prywatność i odpowiedzialność oraz radzenie sobie z pojawiającymi się zagrożeniami. W artykule...

Ponad jeden na dziesięciu pracowników w UE jest zatrudniony w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej , który obejmuje zawody takie jak opieka medyczna i domowa, a także praca socjalna. Zagrożenia psychospołeczne są szczególnie powszechne w tym sektorze i obejmują m.in. duże obciążenie pracą, przemoc ze strony osób trzecich, nieregularne godziny pracy i wysokie wymagania...

Nowa strona internetowa poświęcona nadchodzącej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-25, koncentrującej się na technologiach cyfrowych w miejscu pracy, już działa. Odkryj bogactwo zasobów i informacji na temat tej kampanii oraz poznaj zagrożenia i korzyści związane z cyfryzacją w miejscu pracy , a także sposoby zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i...

Szybko zachodzące przemiany środowiska pracy spowodowane cyfryzacją i wprowadzeniem nowych form pracy dodatkowo również przyspieszone COVID-19 , stwarzają nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jednocześnie nie należy zapominać o tradycyjnych zagrożeniach i sektorach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, leśnictwo i budownictwo. Rozwiązywanie...

W Międzynarodowym Dniu Młodzieży, 12 sierpnia 2023 r., świętujemy ogromny potencjał młodych ludzi w kształtowaniu bardziej ekologicznej, zrównoważonej i zdrowszej przyszłości dla wszystkich. Rozpoczęcie zielonej i cyfrowej transformacji wymaga całościowego podejścia do wyposażania młodych pokoleń w zielone umiejętności i nadania priorytetu bezpieczeństwu i higienie pracy (BHP)...

Zmiana klimatu jest realna i może zagrażać środowisku pracy i bezpieczeństwu pracowników. Rosnące temperatury stwarzają ryzyko stresu cieplnego, który dotyka pracowników w różnych sektorach. Praktyczny przewodnik EU-OSHA Heat at work guide (Upał w pracy) – teraz dostępny w większej liczbie języków UE – zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka związanego z...

Uczciwa praca i skuteczna ochrona socjalna są jednymi z głównych zasad Europejskiego filaru praw socjalnych . Filar i zatwierdzony w ramach niego Plan działania chronią osoby w miejscu pracy podczas poszukiwania pracy oraz przez cały okres kariery zawodowej i życia osobistego. W ramach wsparcia tej inicjatywy niedawno uruchomiona kampania Zadbajmy o swoje prawa! , prowadzona...

W ramach swojego programu badawczego mającego na celu poprawę zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) EU-OSHA zbadała potencjał łańcuchów dostaw – relacji między nabywcami a sprzedającymi – w celu promowania BHP. Rozszerzając zakres badań poza tradycyjne stosunki pracy, zbadano potencjał praktyk rynkowych w zakresie poprawy warunków pracy...