You are here

Informacje

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Wykorzystanie dużych zbiorów danych w połączeniu z technologią uczenia się maszyn staje się coraz bardziej popularne w europejskich miejscach pracy. Dwa nowe dokumenty z prognozami otwierającymi debatę stanowią przegląd korzyści i potencjalnych rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy wynikających z korzystania z technologii cyfrowych. Pierwszy artykuł, dotyczący korzystania z dużych zbiorów danych dla zwiększenia skuteczności inspekcji, dotyczy ukierunkowywania inspekcji związanych z BHP.

06/05/2019

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Stanowiące zdecydowaną większość firm w Europie mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) zatrudniają około połowy siły roboczej. Ich pracownicy są jednak szczególnie narażeni na wypadki w pracy i choroby związane z pracą.

Jednak poprzez zwiększanie świadomości i udostępnianie praktycznych zasobów, EU-OSHA, przy współpracy ze swoimi partnerami, udzieliła już wsparcia setkom tysięcy MMP i wielu innym podmiotom, a także nieustannie poszukuje innowacyjnych sposobów dotarcia do docelowych odbiorców.

15/04/2019

Napo wspiera promowanie „7 złotych zasad dla bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy” Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Zasady tworzą część globalnej kampanii Vision Zero wspieranej przez EU-OSHA.

Napo wraz z kolegami w zabawny sposób prezentują krótki film promujący każdą z siedmiu zasad. Film zaczyna się od pokazania zasady zaangażowania kadry kierowniczej i w pracę, aż po kwestię poprawy kwalifikacji pracowników i inwestowania w personel.

11/04/2019

AlexanderStein via Pixabay

Świętujemy dziś 200. przełomową edycję OSHmail, wielojęzycznego miesięcznego zestawienia wiadomości internetowych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) prezentowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym subskrybentom za zaufanie, stałe zainteresowanie kwestiami BHP i motywację do wspólnej pracy w celu promowania bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w Europie.

10/04/2019

Ingo Kramarek via pixabay.com

EU-OSHA we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig 2019) wybiera najlepsze filmy o tematyce związanej z pracą i warunkami pracy, poświęcone kondycji człowieka w zmieniającym się świecie pracy. Nagroda w kategorii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest przyznawana co roku od 2009 r., a zatem w 2019 r. mija 10 lat od jej wprowadzenia.

05/04/2019

Obchodzona przez EU-OSHA 25. rocznica działalności na rzecz promowania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w całej Europie jest okazją do podkreślenia, że do sukcesu Agencji przyczynili się niewątpliwie jej fachowi, zaangażowani i entuzjastyczni pracownicy.

EU-OSHA, mająca siedzibę w wielokrotnie nagradzanym Bilbao, jest nieformalnie zwana „agencją z Bilbao”, co świadczy o jej bliskich i wzajemnie korzystnych związkach z tym miastem.

26/03/2019

Partnerzy kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą” oraz inni eksperci zgromadzili się na dwa dni w Brukseli, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Uczestnicy warsztatów i sesji plenarnych omawiali sposoby ograniczania narażenia na czynniki rakotwórcze i inne substancje niebezpieczne w miejscu pracy. Wśród poruszonych istotnych tematów znalazły się multidyscyplinarne działania w zakresie BHP, skuteczne systemy oceny ryzyka i aktywna komunikacja na wszystkich poziomach.

Pages