Informacje

17/09/2019

W ramach 14. edycji Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” nagrodzono sześć organizacji, a cztery zostały wyróżnione.

Konkurs na lata 2018–19 wyróżnia najlepsze praktyki zarządzania niebezpiecznymi substancjami i przyznaje wyróżnienia organizacjom, które przyjmują proaktywne i partycypacyjne podejście do oceny ryzyka i wdrażania rozwiązań.

12/09/2019

by Bodobe via https://pixabay.com

Strona Agencji EU-OSHA została niedawno zmodernizowana, aby można było łatwiej i szybciej wyszukiwać informacje.

Obecnie na nowej stronie głównej w bardziej atrakcyjny sposób przedstawiono przegląd najważniejszych informacji, aktualności, wydarzenia oraz informacje z mediów społecznościowych. Zapewnia ona również łatwiejszy dostęp do najważniejszych zasobów i projektów.

05/09/2019

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Badanie ESENER przeprowadzone przez EU-OSHA pomaga zrozumieć, w jaki sposób europejskie miejsca pracy traktują zdrowie i bezpieczeństwo oraz jakie działania podejmują w celu promowania dobrostanu swoich pracowników. Wyniki stały się niezwykle cennym zasobem dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim.

Przeczytaj nasz nowy artykuł z okazji 25-lecia poświęcony roli ESENER w pracy EU-OSHA

28/08/2019

W dwóch nowych artykułach z prognozami przeanalizowano, jaki wpływ na BHP mogą mieć zmiany w zakresie pracy – jedna techniczna (wykorzystanie egzoszkieletów lub urządzeń wspomagających do noszenia na ciele), a druga nietechniczna – innowacje społeczne w pracy.

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” stanowią nowy doskonały zasób informacji. Można je wykorzystać, aby ułatwić dyskusje grupowe w miejscu pracy lub w trakcie szkolenia. Narzędzie to zawiera wskazówki dla kierowników i pracowników odnośnie do przekazywania informacji na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

24/07/2019

Napo jest bohaterem serii krótkich filmów animowanych o tematyce BHP wyprodukowanych przezkonsorcjum Napo. Filmy są przyjemne w odbiorze, ale prowokują do myślenia, a ich przekaz jest poważny.

Napo porozumiewa się z kolegami w języku bez słów. Oznacza to, że filmy są adresowane do ludzi bez względu na wiek i pochodzenie w całej Europie i pomagają one uświadamiać znaczenie BHP.

Od ponad 20 lat Napo jest orędownikiem kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy.

Pages

Pages