Informacje

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

W tym roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przyznaje nagrodę filmową „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Doclisboa w Lizbonie, w Portugalii. Obecnie otwarte są zapisy dotyczące zgłaszania filmów dokumentalnych. 

Nagroda zostanie przyznana za najlepszy film dokumentalny poświęcony tematyce pracy i obejmować będzie 5000 euro oraz sporządzenie napisów w wybranych językach europejskich.

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

W ciągu ostatnich 20 lat Światowy Dzień Walki z Rakiem, obchodzony 4 lutego, stał się niezwykle potężnym ruchem inspirującym organizacje, lokalne społeczności i osoby prywatne do działania na rzecz zwiększania świadomości i zmniejszania skutków tej choroby na całym świecie.

Nowotwór pochodzenia zawodowego stanowi nadal największe wyzwanie w dziedzinie ochrony zdrowia w miejscu pracy w Europie. Rocznie odnotowuje się 120 000 przypadków zachorowań na raka z powodu kontaktu z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

30/01/2020

AlexanderStein via Pixabay

Co miesiąc do tysięcy subskrybentów w całej Europie dociera – za pośrednictwem OSHmail, naszego biuletynu elektronicznego – wielojęzyczne zestawienie wiadomości internetowych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym subskrybentom za zaufanie, stałe zainteresowanie kwestiami BHP i motywację do wspólnej pracy w celu promowania bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w Europie.

Jeśli nie miałeś okazji przeczytać zestawienia OSHmail, zajrzyj do jego ostatnich wydań.

03/01/2020

Chorwacja promuje hasło „Silna Europa w świecie wyzwań” w trakcie swojej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020 r.

Chorwacka prezydencja zobowiązała się do wzmocnienia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz płynących z niego korzyści dla obywateli Unii pod względem sprawiedliwych warunków pracy i opieki zdrowotnej, jak również do zmaksymalizowania możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego, jakie stwarza cyfryzacja.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Jak europejskie i pozaeuropejskie państwa radzą sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą? 25 naszych nowych analiz przykładów obejmuje różne krajowe inicjatywy polityczne mające na celu profilaktykę i zarządzanie w zakresie tych zaburzeń. Opisano w nich osiągnięcia każdej z tych inicjatyw, czynniki sukcesu i wyzwania oraz możliwości przenoszenia tych polityk do innych sektorów i krajów.

17/12/2019

W miarę jak przygotowujemy się do wkroczenia w 2020 rok, skłaniamy się ku refleksjom: w EU-OSHA spoglądamy wstecz na 25. rok istnienia naszej Agencji pełen działań na rzecz podnoszenia świadomości i działalności badawczej – wyniki naszych nieustannych wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy w Europie.

Dzięki naszej zaangażowanej sieci krajowych punktów kontaktowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, nasze przesłanie promujące kulturę zapobiegania ryzyku zyskało znacznie większy zasięg w 2019 r.

Pages

Pages