You are here

Informacje

15/02/2018

Nowe sprawozdanie analizujące wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przedstawia szerokie spojrzenie na praktyki w zakresie BHP w Europie. Podkreślono w nim, że chociaż zasadniczo w Europie do klasycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa w pracy podchodzi się właściwie, kwestii zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się w odpowiedni sposób.

13/02/2018

Substancje niebezpieczne wciąż stanowią poważny problem w obszarze BHP, oddziałując na miliony pracowników w całej Europie. Lecz zakres narażenia na nie i powiązanych z nimi zagrożeń jest często lekceważony lub ignorowany.

Nadchodząca kampania EU-OSHA pod nazwą Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą podważa powszechne błędne przekonania, informuje o zagrożeniach oraz upowszechnia dobre praktyki i zasoby dla skutecznego zarządzania niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

02/02/2018

Dołącz do nas w Światowym Dniu Walki z Rakiem (#WorldCancerDay), aby podnieść świadomość na temat nowotworów – głównej przyczyny zgonów związanych z pracą w UE – i wagi zapobiegania im.

EU-OSHA zorganizowała niedawno seminarium poświęcone rehabilitacji i powrotowi do pracy po chorobie nowotworowej. Odpowiednie strategie w tej dziedzinie są kluczowe, aby pomóc osobom, które pokonały raka, w powrocie do pracy.

25/01/2018

Zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP) stanowi główny punkt dyskusji między wiodącymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia a decydentami podczas seminarium organizowanego przez EU-OSHA.

Komisarz Marianne Thyssen wraz z Radą Zarządzającą EU-OSHA i innymi zainteresowanymi stronami omawia najnowsze ustalenia z projektu dotyczącego MMP, które są dostępne obecnie w dwóch wyczerpujących raportach.

15/12/2017

Nadchodzi rok 2018 i z Nowym Rokiem puka do drzwi kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy –
Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania poświęcona jest zwiększaniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji i promowaniu zapobiegania zagrożeniom w miejscach pracy w Europie.

Kampanię na lata 2018-2019 EU-OSHA rozpocznie wiosną. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy kampanii i strony zainteresowane zaoferują równie silne wsparcie jak przy ostatniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

12/12/2017

Film „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) można oglądać w języku angielskim z napisami. Zrealizowany w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”, film podkreśla znaczenie oceny ryzyka jako prawnego fundamentu europejskiego podejścia do wypadków, chorób zawodowych i zapobiegania absencji chorobowej w miejscu pracy.

04/12/2017

Wraz z zakończeniem kampanii na lata 2016-17 r. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia następnej kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w kwietniu 2018 r.

Celem kampanii na lata 2018-19 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Pages