You are here

Informacje

05/10/2018

Zestaw narzędzi EU-OSHA do kampanii został zmieniony z okazji kampanii na lata 2018-2019: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Zestaw narzędzi, który zawiera praktyczne porady dotyczące prowadzenia skutecznej kampanii na rzecz lepszego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem, jest łatwiejszy w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej. Przedstawia również wiele nowych przykładów dobrych praktyk w działaniach kampanii, od wydarzeń po media społecznościowe i reklamę.

02/10/2018

W dniu 22 października EU-OSHA wraz ze swoimi partnerami rozpoczęła Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, aby zachęcić do aktywnego i partycypacyjnego zarządzania bezpieczeństwem w zakresie substancji niebezpiecznych.

Tydzień ten, będący kamieniem milowym obecnej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, stanowi inspirację dla setek wydarzeń w całej Europie, takich jak pokazy filmów, wydarzenia w mediach społecznościowych, konferencje, wystawy, konkursy i sesje szkoleniowe.

28/09/2018

W tym opracowaniu przedstawiono opinie ekspertów wygłoszone podczas konferencji wysokiego szczebla „Gdy wielkość ma znaczenie … działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w europejskich mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach”.

W konferencji wzięli udział komisarz Thyssen, członkowie zespołu projektowego i wiele innych ważnych zainteresowanych stron. Omówili oni główne ustalenia i potencjalny przyszły wpływ projektu „SESAME” EU-OSHA (na rzecz bezpieczeństwa małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw).

Pages