Informacje

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentne środki ochrony indywidualnej oferują wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy poprzez stosowanie udoskonalonych materiałów lub podzespołów elektronicznych. Mimo to ich wdrożenie w europejskich miejscach pracy będzie wymagało pokonania pewnych przeszkód, aby mogło być ono zwieńczone sukcesem. Nowy dokument konsultacyjny przygląda się z bliska nie tylko szansom, jakie stwarzają te technologie, ale również związanych z nimi zagrożeniom.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień w zakresie BHP, jak organy BHP, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie BHP. Istnieje możliwość wizualizacji i porównywania danych, generowania grafik i pobrania sprawozdań dotyczących konkretnych tematów.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Co naprawdę skutecznie przeciwdziała zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego? W naszym nowym sprawozdaniu określono 25 różnorodnych inicjatyw – od kampanii informacyjnych, aż po inspekcje i prawodawstwo – stosowanych w 14 krajach. Pokazuje to, co można zrobić, aby zapobiegać zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w MŚP. Sześć z nich poddano głębszej analizie, dzięki czemu można dowiedzieć się, w jaki sposób działania na rzecz zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego funkcjonują w praktyce.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA przedstawia kluczowe wyniki Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) wskazujące kluczowe czynniki ryzyka zgłaszane przez europejskie miejsca pracy – zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i zagrożenia psychospołeczne.

W badaniu wzięło udział przeszło 45 tys. przedsiębiorstw z 33 państw, które udzieliły odpowiedzi na pytania dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP), w tym dotyczące pojawiającej się kwestii cyfryzacji.

28/04/2020

source: napofilm.net

Napo, podobnie jak miliony Europejczyków, musi pracować zdalnie na zaimprowizowanym stanowisku do pracy w domu, jednocześnie starając się pogodzić życie rodzinne i zawodowe. Nie jest łatwo! W tym krótkim filmie Napo, przy pomocy Bossa i koleżanki Napette, stara nam się przekazać prosty komunikat – pracuj z domu, ale rób to bezpiecznie i pomóż zatrzymać pandemię. 

Pages

Pages