You are here

Informacje

09/08/2018

Najważniejsze ustalenia wspólnej analizy drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzonego przez EU-OSHA, modułu ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności 2013 (LFS) Eurostatu dotyczącego wypadków w pracy i innych związanych z pracą problemów zdrowotnych i szóstego europejskiego badania warunków pracy (

02/08/2018

E-poradnik VeSafe jest interaktywnym kompleksowym punktem informacyjnym o zagrożeniach związanych z pojazdami w pracy. Obejmuje bezpieczne prowadzenie samochodu, bezpieczeństwo transportu w miejscu pracy i pracę na lub przy drodze. Jako wynik wspólnej pracy EU-OSHA i Komisji Europejskiej poradnik przedstawia wiele przykładów dobrej praktyki i przegląd istotnych przepisów. Co więcej jest on bezpłatny i łatwy w użyciu; można filtrować informacje ze względu na rodzaj ryzyka lub pojazdu.

24/07/2018

EU-OSHA przyjmuje obecnie zgłoszenia do Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018-19.

Jeżeli wprowadzasz autentyczne i zrównoważone ulepszenia w zdrowiu i bezpieczeństwu pracy (BHP) poprzez zarządzanie niebezpiecznymi substancjami, chcemy o tym wiedzieć. Jury będzie przyglądać się przykładom z życia wziętym dotyczącym innowacyjnego i skutecznego zarządzania BHP oraz dowodom potwierdzającym możliwość ich przeniesienia do innych miejsc pracy.

20/07/2018

Czy pracujesz z niebezpiecznymi substancjami lub zarządzasz pracownikami, którzy mają z nimi kontakt? Czy potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak oceniać takie ryzyko i jak nim zarządzać? Jeżeli tak, zachęcamy do skorzystania z nowej, stworzonej przez EU-OSHA, kompleksowejbazy danych dotyczącej praktycznych narzędzi i wskazówek na temat substancji niebezpiecznych, zawierającej linki do najważniejszych zasobów i narzędzi audiowizualnych państw członkowskich, Unii Europejskiej i nie tylko.

12/07/2018

EU-OSHA jest teraz oficjalnym partnerem globalnej kampanii Wizja Zero oraz pomaga w rozpowszechnianiu przekazu, że każdemu wypadkowi, chorobie lub uszkodzeniu ciała w miejscu pracy można byłoby zapobiec, jeśli zastosowano by odpowiednie środki w odpowiednim czasie. Podejście Wizji Zero do prewencji obejmuje trzy wymiary bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Dzięki swej elastyczności z Wizją Zero skorzysta każde miejsce pracy, przedsiębiorstwo lub sektor przemysłu z każdego regionu świata.

02/07/2018

Austriacka „zielona prezydencja” będzie promować zrównoważony rozwój i skupi się na trzech ogólnounijnych obszarach: bezpieczeństwie i migracji; zapewnieniu dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację; oraz stabilności w krajach sąsiadujących. Ponadto w trakcie jej kadencji mają się zakończyć negocjacje dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych.

Zobacz więcej

26/06/2018

EU-OSHA z przyjemnością ponownie liczy na tak dużą liczbę oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych, którzy przyłączą się do kampanii 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Ich zaangażowanie w promowanie proaktywnego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w europejskich miejscach pracy będzie stanowić główny element sukcesu kampanii, ponieważ zapewni wiele możliwości tworzenia sieci kontaktów i wymiany dobrych praktyk dotyczących miejsc pracy.

22/06/2018

W nowym sprawozdaniu szczegółowo opisano wyniki ostatniej analizy EU-OSHA w ramach ESENER-2, zwracając uwagę zwłaszcza na zagrożenia psychospołeczne. Okazuje się, że zaangażowanie kadry zarządzającej i uczestnictwo pracowników w zarządzaniu ryzykiem mają kluczowe znaczenie dla ochrony europejskich pracowników przed takimi zagrożeniami.

Jednak kontekst krajowy również ma znaczenie. Silna gospodarka, dobre krajowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czynniki kulturowe wiążą się z wyższym poziomem zarządzania ryzykiem psychospołecznym.

Pages