Informacje

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Nasze nowe, kompleksowe europejskie sprawozdanie przeglądowe i podsumowanie dotyczy wpływu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego na europejską siłę roboczą, społeczeństwo i gospodarkę.

Publikacje te są częścią zakrojonego na szeroką skalę projektu EU-OSHA, którego celem jest analiza krajowych i europejskich danych dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływu na zdrowie i pracę, czynników ryzyka oraz środków zapobiegawczych i środków umożliwiających powrót do pracy.

12/11/2019

EU-OSHA oraz jej partnerzy i zainteresowane strony zbierają się w Bilbao w związku z ostatecznym etapem kampanii na lata 2018-19 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Szczyt ten jest hołdem dla osiągnięć kampanii oraz daje delegatom możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wprowadzania zamienników substancji niebezpiecznych, ograniczając przy tym narażenie na czynniki rakotwórcze i wyzwania dotyczące skutecznego zapobiegania.

07/11/2019

Interaktywne narzędzie oceny ryzyka online EU-OSHA (OiRA) było głównym osiągnięciem Agencji w ciągu 25 lat promowania skutecznej oceny ryzyka w miejscu pracy i zarządzania nim.

Przyjazna dla użytkowników platforma internetowa pomaga przedsiębiorcom z całej Europy, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, dokonać oceny zagrożeń BHP w zróżnicowanych sektorach i w wielu językach europejskich.

05/11/2019

© Dok Leipzig

Film Bird Island w reżyserii Sergio da Costy i Mai Kosy zdobył tytuł najlepszego filmu poświęconego tematyce związanej z pracą na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig).

Zwycięski film porusza kwestię rehabilitacji poprzez stworzenie urzekającej analogii między cierpliwością a opieką niezbędną do zapewnienia powrotu do zdrowia ptakom w rezerwacie oraz młodemu mężczyźnie wracającemu do pracy po długotrwałej chorobie.

04/11/2019

W dniach 5-8 listopada 2019 r. EU-OSHA weźmie aktywny udział w 36. międzynarodowym kongresie i targach A+A poświęconych bezpieczeństwu, ochronie i zdrowiu w pracy.

Dyrektor wykonawczy EU-OSHA rozmawia o przyszłości bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie i opisuje strategie, projekty i sieci kontaktów z tym związane.

01/11/2019

Niniejszy e-poradnik ujrzał światło dzienne podczas kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” z 2014 r.. Narzędzie odpowiada na potrzeby pracodawców oraz osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, które potrzebują praktycznych porad i wskazówek przy podjęciu pierwszych kroków w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy.

Odświeżony e-poradnik w nowym formacie jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i słoweńskim.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

W dniu 16 października w Brukseli EU-OSHA organizuje konferencję nt. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwa (MMP) in w Europie. Wydarzenie to skupia się w szczególności na sektorach wysokiego ryzyka: budownictwa i rolnictwa, a udział w debacie wezmą główni sektorowi partnerzy społeczni.

09/10/2019

Niektóre grupy pracowników są bardziej zagrożone niż inne, w przypadku narażenia na działanie substancji niebezpiecznych. Może mieć to miejsce, ponieważ pracownicy są niedoświadczeni, niepoinformowani lub fizycznie bardziej podatni na zagrożenia. Inne powody to częste zmiany pracy,lub praca w branżach, w których świadomość jest niska, albo gdy osoby te cechuje większa czy też inna wrażliwość fizjologiczna.

07/10/2019

Skuteczna komunikacja z odbiorcami docelowymi stanowi klucz do prowadzonych przez EU-OSHA działań uświadamiających. Pionierskie podejście do wykorzystania internetu i mediów społecznościowych umożliwiło EU-OSHA opracowanie i wypromowanie innowacyjnych narzędzi i dotarcie do społeczności BHP.

Przeczytaj nasz nowy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób EU-OSHA rozszerzyła swoją obecność w internecie.

Pages

Pages