You are here

Informacje

23/01/2019

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczyna obchody swojego 25. lecia poprzez przyjrzenie się kluczowym celom pośrednim z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Unii Europejskiej, a także początkom Agencji.

Pod sloganem 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej EuropyEU-OSHA świętuje swoje zaangażowanie w promowaniu i ulepszaniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w zakładach pracy w Europie poprzez różnorodne działania odbywające się przez cały rok.

22/01/2019

Publikacja opisuje opracowanie nowych metod oceny liczby pracowników w EU narażonych na wpływ niebezpiecznych substancji oraz zakres tego narażenia. Badanie miało na celu określenie substancji i sektorów, które stanowią największe ryzyko dla pracowników, poprzez śledzenie tendencji występujących w czasie.

Celem było nie tylko uzyskanie poglądu na użycie niebezpiecznych substancji, ale również stworzenie metodologii, która mogłaby zostać ponownie wykorzystana do monitorowania przyszłych trendów i zmian.

14/12/2018

Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego obejmują funkcję wczesnego ostrzegania o nowych i pojawiających się zagrożeniach i chorobach związanych z pracą dla decydentów oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. W sprawozdaniu szczegółowo analizuje się kilka skutecznych rozwiązań ostrzegawczo-nadzorczych z UE oraz spoza UE.

12/12/2018

Interaktywne narzędzie oceny ryzyka online (OiRA) wprowadza nową infografikę zachęcającą fryzjerów do oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz do podejmowania działań zapobiegawczych.

Infografika zawiera podsumowanie prostych kroków w celu przeprowadzenia partycypacyjnej oceny ryzyka za pomocą OiRA. Od przygotowania i określenia głównych rodzajów ryzyka w sektorze usług fryzjerskich do planu zapobiegania, zawierającego praktyczne wskazówki na rzecz bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska pracy.

07/12/2018

Pracownicy w Europie są bardziej narażeni na doświadczanie negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych, chorób związanych ze stresem lub chorób układu mięśniowo-szkieletowego niż jakiegokolwiek innego problemu zdrowotnego związanego z pracą. Problemy te mogą mieć poważne konsekwencje dla poszczególnych osób i przedsiębiorstw, co często prowadzi do długich okresów zwolnienia chorobowego.

06/12/2018

Wraz z końcem 2018 r. koncentrujemy się na włożonych wysiłkach i wykonanych zadaniach w tym bardzo owocnym i dynamicznym roku dla EU-OSHA.

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania sieci naszych partnerów i nieustannie powiększającej się liczby odbiorców.

W Nowy Rok świętować będziemy 25. rocznicę EU-OSHA i liczymy na owocną współpracę z Państwem, aby uczynić europejskie miejsca pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi.

 

29/11/2018

Ostateczne wyniki projektu prognozy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dotyczącego wzrostu cyfryzacji pracy i związanych z tym wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) są obecnie dostępne w nowym sprawozdaniu. Sztuczna inteligencja, roboty współpracujące, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, platformy cyfrowe i inne innowacje wprowadzają zmiany w sposobie pracy ludzi.

Pages