Informacje

Zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju – takie jak promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym lub zrównoważonych zamówień – mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy w trakcie zielonej transformacji Europy do 2040 r., konieczne jest włączenie kwestii BHP do inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju we...

Organizowany we współpracy z naszymi krajowymi punktami centralnymi, Konkursy Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wyróżniają wszystkie rodzaje organizacji w całej Europie, prezentując innowacyjne podejścia promujące dobrostan pracowników. Przykłady dobrych praktyk powinny aktywnie zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z...

Praca za pośrednictwem platform internetowych obejmuje wiele różnych miejsc pracy i pracowników stojących w obliczu bardzo zróżnicowanych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Aby poszerzyć gamę narzędzi zwiększających świadomość na temat priorytetowego obszaru kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy , EU-OSHA udostępnia: Infografika przedstawiającą...

Praca w bezpiecznym środowisku i spędzanie czasu z rodziną mogą wydawać się przywilejem, tymczasem w UE są to prawa przysługujące wszystkim pracownikom. Dobre samopoczucie pracowników jest dla Unii Europejskiej priorytetem, a przejawia się to m.in. w ustanowieniu limitu tygodniowego czasu pracy na poziomie 48 godzin, czy zapewnieniu pomiędzy dniami pracy wystarczającej ilości...

Cyfryzacja przekształca miejsca pracy, przez co technologie zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji (ang. AI-based Worker Management – AIWM) stają się priorytetowym obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W naszej najnowszej publikacji zbadaliśmy związek między sztuczną inteligencją a zmieniającą się dynamiką zarządzania w miejscu pracy przy użyciu...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2024 EU-OSHA opublikowała nowy dokument analityczny poświęcony aspektowi płci w telepracy i kluczowym wyzwaniom stojącym przed kobietami. W dokumencie podkreślono wpływ przejścia na telepracę i modele hybrydowe i opisano, w jaki sposób zmiany te nieproporcjonalnie wpływają na dobrostan kobiet i ich integrację na rynku pracy. W dokumencie...

Sektor opieki zdrowotnej i społecznej, w którym zatrudnionych jest około 10% ogółu pracowników w wielu państwach członkowskich UE, stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Cyfryzacja i wprowadzenie pracy platformowej przekształciły ten sektor, ponieważ stworzyły nowe zagrożenia i możliwości w zakresie BHP związane z fizycznym i...

Organizacje z różnych sektorów i działające na poziomie ogólnoeuropejskim przystąpiły do kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023–2025 jako oficjalni partnerzy kampanii . Te przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, pochodzące z domeny publicznej i prywatnej, odgrywają zasadniczą rolę w przyczynianiu się do sukcesu kampanii przez działania informacyjne, współpracę i...

Ankieta stanowi okazję dla zainteresowanych stron i osób korzystających z pracy Agencji do wyrażenia opinii na temat naszej organizacji i jej działań. Twoja opinia pomoże nadać właściwy kierunek naszym działaniom oraz zwiększyć adekwatność i użyteczność naszej pracy. Wyniki ankiety będą również wzięte pod uwagę w związku z przygotowywaną nową strategią korporacyjną. Ankieta...

Przeciwdziałanie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy nabrało jeszcze większego znaczenia po pandemii. Najnowszy raport EU-OSHA zawiera szczegółową analizę europejskich badań dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, obejmujących okresy przed pandemią, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Raport zawiera dane z badania Puls BHP z 2022 r. , w którym...