You are here

Informacje

15/12/2017

Nadchodzi rok 2018 i z Nowym Rokiem puka do drzwi kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy –
Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania poświęcona jest zwiększaniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji i promowaniu zapobiegania zagrożeniom w miejscach pracy w Europie.

Kampanię na lata 2018-2019 EU-OSHA rozpocznie wiosną. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy kampanii i strony zainteresowane zaoferują równie silne wsparcie jak przy ostatniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

12/12/2017

Film „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) można oglądać w języku angielskim z napisami. Zrealizowany w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”, film podkreśla znaczenie oceny ryzyka jako prawnego fundamentu europejskiego podejścia do wypadków, chorób zawodowych i zapobiegania absencji chorobowej w miejscu pracy.

04/12/2017

Wraz z zakończeniem kampanii na lata 2016-17 r. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia następnej kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w kwietniu 2018 r.

Celem kampanii na lata 2018-19 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

07/11/2017

W wyniku szybkiego wzrostu gospodarki platform online pojawia się coraz więcej niestandardowych form pracy, takich jak praca dorywcza, praca na wezwanie i samozatrudnienie ekonomicznie zależne. Choć platformy online mogą zwiększać możliwości dostępu do pracy, to jednak praca za pośrednictwem platform może nieść ze sobą fizyczne i psychospołeczne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy dla pracowników.

02/11/2017

Prowadzisz pojazd w pracy czy też zarządzasz kierowcami? W najnowszym filmie Napo radzi sobie z niektórymi zagrożeniami w zakresie BHP, z którymi zmagają się zawodowi kierowcy.

Film z poczuciem humoru podejmuje tematy takie jak konserwacja, zła pogoda i korzystanie w odpowiednich przypadkach z alternatyw dla prowadzenia pojazdu. Podkreśla znaczenie dobrego planowania i przygotowania w tym bezpieczny załadunek towarów, planowanie najbardziej optymalnej trasy i zapewnienie wystarczającej ilości czasu na bezpieczne ukończenie podróży.

23/10/2017

Liczni partnerzy kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” łączą siły, by wspólnie promować ideę trwałej pracy i zdrowego starzenia się podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (23–27 października 2017 r.). Biorąc pod uwagę, że przeciętny pracownik opuszcza rynek pracy w wieku 61 lat, czyli kilka lat przez osiągnięciem oficjalnego wieku emerytalnego, który w państwach członkowskich UE wynosi średnio 65 lat, zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy i ochrony zdrowia osobom w każdym wieku ma kluczowe znaczenie dla kondycji siły roboczej w Europie.

Pages