You are here

Informacje

22/05/2018

Jednym z wielu materiałów kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018-19 jest elektroniczne narzędzie EU-OSHA z zakresu substancji niebezpiecznych i produktów chemicznych. Jego celem jest przekazywanie przedsiębiorstwom informacji i porad niezbędnych do oceny związanych z takimi substancjami zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz do zarządzania nimi. 

18/05/2018

W ramach prowadzonego przez EU-OSHA przeglądu dotyczącego chorób związanych z pracą odbyły się warsztaty „Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego służące rozpoznawaniu chorób związanych z pracą w UE”, w których uczestniczyli czołowi eksperci i decydenci z całej Europy. Omawiali oni istniejące rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru wybiórczego uwzględnione w przeglądzie EU-OSHA.

15/05/2018

Film „Napo a… pył w pracy” przedstawia niektóre sytuacje w miejscu pracy, w jakich pracownicy mogą być narażeni na działanie pyłu z drewna, metalu, mąki i innych jego rodzajów. Zgodnie z przesłaniem kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą ten film z postacią Napo ukazuje znaczenie skutecznego zarządzania narażeniem w celu unikania problemów zdrowotnych i obrażeń.

04/05/2018

EU-OSHA kontynuuje współpracę z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig 2018), którego kolejna edycja odbędzie się w terminie 29.10 – 4.11 br. i podczas którego przyznana zostanie nagroda filmowa „Zdrowe miejsca pracy”.

Nagroda zostanie przyznana za najlepszy film dokumentalny lub animowany poświęcony tematyce pracy i wynosić będzie 5000 EUR oraz za sporządzenie napisów w wybranych językach europejskich.

29/04/2018

Podczas XXXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ICOH 2018, który odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 4 maja w Dublinie, dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, wyda na sesji wysokiego szczebla oświadczenie w sprawie zapobiegania nowotworom pochodzenia zawodowego. EU-OSHA poprowadzi również sesję specjalną „Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych: inicjatywy krajowe i unijne” wspólnie z przedstawicielem niderlandzkiego ministerstwa spraw socjalnych i zatrudnienia.

27/04/2018

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia – zapoczątkowują globalną kampanię na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników oraz zniesienia pracy dzieci.

Młodzi ludzie są jedną z najsłabszych grup w miejscu pracy, ponieważ mają jeszcze niewielkie doświadczenie życiowe i zawodowe. Są bardziej narażeni na poważne wypadki i częściej padają ofiarą przemocy i nękania w miejscu pracy, i dlatego ich ochrona jest głównym celem planu działania UE.

Pages