You are here

Informacje

29/06/2017

Populacja i siła robocza UE starzeją się. Zjawisko to ma to wpływ na zatrudnienie, warunki pracy, poziom życia i dobrobyt. W jaki sposób mamy sprostać tym wyzwaniom? Najnowszy raport, sporządzony pod kierunkiem EU-OSHA, ukazuje, w jaki sposób informacje zebrane od czterech agencji mogą pomóc w kształtowaniu polityki, zarówno w sposób uzupełniający jak i stanowiąc więcej niż tylko sumę poszczególnych jej składników.

25/05/2017

Raport ze wspólnej analizy obejmuje trzy większe badania europejskie i oferuje dogłębny obraz tego, w jaki sposób zarządza się bezpieczeństwem i zdrowiem w europejskim miejscach pracy. Ten kompleksowy przegląd stanowi zestawienie punktu widzenia przedsiębiorstw na temat zarządzania zagrożeniami i świadomości na temat zagrożeń z punktem widzenia pracowników na temat narażenia na zagrożenia i wyników w zakresie BHP.

Pages