You are here

Informacje

24/04/2018

Substancje niebezpieczne w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia europejskich pracowników. Zwiększanie świadomości w zakresie konieczności eliminowania narażenia na te substancje — oraz zarządzania nimi, w przypadku gdy eliminacja nie jest możliwa — jest głównym tematem nowej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania zostanie zapoczątkowana na konferencji prasowej w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Brukseli.

19/04/2018

EU-OSHA pragnie zgromadzić informacje zwrotne na temat podejmowanych przez siebie działań i uzyskiwanych rezultatów, aby zwiększyć istotność swojej pracy w przyszłości.Dlatego właśnie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tym zakresie – wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz, co nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

EU-OSHA zleciła opracowanie kwestionariusza konsorcjum ICF i GfK.Kwestionariusz można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

17/04/2018

W zaktualizowanej sekcji witryny internetowej EU-OSHA zamieszczono podstawowe informacje na temat niebezpiecznych substancji w miejscu pracy. Informacje dotyczą głównie prawodawstwa, a ponadto wyjaśniono zasady i przedstawiono wskazówki na temat postępowania z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

Witryna obejmuje również sekcje dotyczące czynników rakotwórczych, czynników biologicznych i pojawiających się zagrożeń. Zamieszczono wiele przydatnych linków dla pracowników i pracodawców, którzy pragną uzyskać dodatkowe informacje.

13/04/2018

Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w europejskich miejscach pracy stanowi kluczowy element ochrony pracowników, przedsiębiorstw i gospodarki. Ale w jaki sposób twoja organizacja może coś zmienić w miejscu pracy? I w jaki sposób twoja organizacja może skorzystać z partnerstwa z EU-OSHA w nadchodzącej kampanii dotyczącej substancji niebezpiecznych?

EU-OSHA razem z poprzednimi i potencjalnymi oficjalnymi partnerami kampanii oraz partnerami medialnymi odpowiedzieli na te pytania podczas spotkania poświęconego partnerstwu w kampanii, które odbyło się 20 marca w Brukseli.

10/04/2018

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA podkreślono zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do pracowników portowych, którzy mają styczność z poddanymi fumigacji kontenerami ładunkowymi. Główne zalecenie jest takie, aby w priorytetowy sposób traktować oceny ryzyka przed otwieraniem kontenerów oraz aby egzekwować przepisy dotyczące etykietowania kontenerów.

21/03/2018

Substancje niebezpieczne wciąż stanowią poważny problem w obszarze BHP, oddziałując na miliony pracowników w całej Europie. Lecz zakres narażenia na nie i powiązanych z nimi zagrożeń jest często lekceważony lub ignorowany.

Nadchodząca kampania EU-OSHA pod nazwą Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą podważa powszechne błędne przekonania, informuje o zagrożeniach oraz upowszechnia dobre praktyki i zasoby dla skutecznego zarządzania niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

14/03/2018

Według najnowszych szacunków choroby związane z pracą każdego roku odpowiadają za około 200 000 zgonów w Europie. Choroby i urazy związane z pracą każdego roku kosztują Unię Europejską 476 mld EUR, które można byłoby zaoszczędzić za pomocą właściwych strategii, polityk i praktyk dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Zwiększanie świadomości na temat tych chorób, w tym na temat nowotworów pochodzenia zawodowego, jest priorytetem dla EU-OSHA.

Pages