You are here

Informacje

02/02/2018

Dołącz do nas w Światowym Dniu Walki z Rakiem (#WorldCancerDay), aby podnieść świadomość na temat nowotworów – głównej przyczyny zgonów związanych z pracą w UE – i wagi zapobiegania im.

EU-OSHA zorganizowała niedawno seminarium poświęcone rehabilitacji i powrotowi do pracy po chorobie nowotworowej. Odpowiednie strategie w tej dziedzinie są kluczowe, aby pomóc osobom, które pokonały raka, w powrocie do pracy.

25/01/2018

Zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP) stanowi główny punkt dyskusji między wiodącymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia a decydentami podczas seminarium organizowanego przez EU-OSHA.

Komisarz Marianne Thyssen wraz z Radą Zarządzającą EU-OSHA i innymi zainteresowanymi stronami omawia najnowsze ustalenia z projektu dotyczącego MMP, które są dostępne obecnie w dwóch wyczerpujących raportach.

15/12/2017

Nadchodzi rok 2018 i z Nowym Rokiem puka do drzwi kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy –
Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania poświęcona jest zwiększaniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji i promowaniu zapobiegania zagrożeniom w miejscach pracy w Europie.

Kampanię na lata 2018-2019 EU-OSHA rozpocznie wiosną. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy kampanii i strony zainteresowane zaoferują równie silne wsparcie jak przy ostatniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

12/12/2017

Film „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) można oglądać w języku angielskim z napisami. Zrealizowany w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”, film podkreśla znaczenie oceny ryzyka jako prawnego fundamentu europejskiego podejścia do wypadków, chorób zawodowych i zapobiegania absencji chorobowej w miejscu pracy.

04/12/2017

Wraz z zakończeniem kampanii na lata 2016-17 r. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia następnej kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w kwietniu 2018 r.

Celem kampanii na lata 2018-19 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

07/11/2017

W wyniku szybkiego wzrostu gospodarki platform online pojawia się coraz więcej niestandardowych form pracy, takich jak praca dorywcza, praca na wezwanie i samozatrudnienie ekonomicznie zależne. Choć platformy online mogą zwiększać możliwości dostępu do pracy, to jednak praca za pośrednictwem platform może nieść ze sobą fizyczne i psychospołeczne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy dla pracowników.

Pages