You are here

Informacje

02/07/2018

Austriacka „zielona prezydencja” będzie promować zrównoważony rozwój i skupi się na trzech ogólnounijnych obszarach: bezpieczeństwie i migracji; zapewnieniu dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację; oraz stabilności w krajach sąsiadujących. Ponadto w trakcie jej kadencji mają się zakończyć negocjacje dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych.

Zobacz więcej

26/06/2018

EU-OSHA z przyjemnością ponownie liczy na tak dużą liczbę oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych, którzy przyłączą się do kampanii 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Ich zaangażowanie w promowanie proaktywnego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w europejskich miejscach pracy będzie stanowić główny element sukcesu kampanii, ponieważ zapewni wiele możliwości tworzenia sieci kontaktów i wymiany dobrych praktyk dotyczących miejsc pracy.

22/06/2018

W nowym sprawozdaniu szczegółowo opisano wyniki ostatniej analizy EU-OSHA w ramach ESENER-2, zwracając uwagę zwłaszcza na zagrożenia psychospołeczne. Okazuje się, że zaangażowanie kadry zarządzającej i uczestnictwo pracowników w zarządzaniu ryzykiem mają kluczowe znaczenie dla ochrony europejskich pracowników przed takimi zagrożeniami.

Jednak kontekst krajowy również ma znaczenie. Silna gospodarka, dobre krajowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czynniki kulturowe wiążą się z wyższym poziomem zarządzania ryzykiem psychospołecznym.

19/06/2018

Zarządzanie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) może stanowić duże wyzwanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP).

Jakie strategie, programy i narzędzia najskuteczniej przyczyniają się poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w MMP? W jaki sposób można wspierać przedsiębiorstwa podejmujące próbę wdrożenia tych strategii, programów i narzędzi w praktyce?

07/06/2018

Dwie nowe publikacje EU-OSHA opisują pojawiające się zagrożenia dla BHP w miejscach pracy w Europie w wyniku szybkiego wzrostu sprzedaży internetowej i coraz częstszego stosowania środków zwiększających wydajność.

Sprzedaż internetowa jest dynamiczną i wysoce konkurencyjną branżą, skupiającą się na wydajności i obniżaniu kosztów. W związku z oczekiwanym rozwojem tej branży publikacja ta nakreśla skutki dla dobrostanu pracownika, podkreślając potrzebę proaktywnego zarządzania.

22/05/2018

Jednym z wielu materiałów kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018-19 jest elektroniczne narzędzie EU-OSHA z zakresu substancji niebezpiecznych i produktów chemicznych. Jego celem jest przekazywanie przedsiębiorstwom informacji i porad niezbędnych do oceny związanych z takimi substancjami zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz do zarządzania nimi. 

18/05/2018

W ramach prowadzonego przez EU-OSHA przeglądu dotyczącego chorób związanych z pracą odbyły się warsztaty „Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego służące rozpoznawaniu chorób związanych z pracą w UE”, w których uczestniczyli czołowi eksperci i decydenci z całej Europy. Omawiali oni istniejące rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru wybiórczego uwzględnione w przeglądzie EU-OSHA.

Pages