You are here

Informacje

04/05/2018

EU-OSHA kontynuuje współpracę z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig 2018), którego kolejna edycja odbędzie się w terminie 29.10 – 4.11 br. i podczas którego przyznana zostanie nagroda filmowa „Zdrowe miejsca pracy”.

Nagroda zostanie przyznana za najlepszy film dokumentalny lub animowany poświęcony tematyce pracy i wynosić będzie 5000 EUR oraz za sporządzenie napisów w wybranych językach europejskich.

02/05/2018

EU-OSHA przyjmuje obecnie zgłoszenia do Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018-19.

Jeżeli wprowadzasz autentyczne i zrównoważone ulepszenia w zdrowiu i bezpieczeństwu pracy (BHP) poprzez zarządzanie niebezpiecznymi substancjami, chcemy o tym wiedzieć. Jury będzie przyglądać się przykładom z życia wziętym dotyczącym innowacyjnego i skutecznego zarządzania BHP oraz dowodom potwierdzającym możliwość ich przeniesienia do innych miejsc pracy.

29/04/2018

Podczas XXXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ICOH 2018, który odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 4 maja w Dublinie, dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, wyda na sesji wysokiego szczebla oświadczenie w sprawie zapobiegania nowotworom pochodzenia zawodowego. EU-OSHA poprowadzi również sesję specjalną „Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych: inicjatywy krajowe i unijne” wspólnie z przedstawicielem niderlandzkiego ministerstwa spraw socjalnych i zatrudnienia.

27/04/2018

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia – zapoczątkowują globalną kampanię na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników oraz zniesienia pracy dzieci.

Młodzi ludzie są jedną z najsłabszych grup w miejscu pracy, ponieważ mają jeszcze niewielkie doświadczenie życiowe i zawodowe. Są bardziej narażeni na poważne wypadki i częściej padają ofiarą przemocy i nękania w miejscu pracy, i dlatego ich ochrona jest głównym celem planu działania UE.

24/04/2018

Substancje niebezpieczne w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia europejskich pracowników. Zwiększanie świadomości w zakresie konieczności eliminowania narażenia na te substancje — oraz zarządzania nimi, w przypadku gdy eliminacja nie jest możliwa — jest głównym tematem nowej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania zostanie zapoczątkowana na konferencji prasowej w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Brukseli.

19/04/2018

EU-OSHA pragnie zgromadzić informacje zwrotne na temat podejmowanych przez siebie działań i uzyskiwanych rezultatów, aby zwiększyć istotność swojej pracy w przyszłości.Dlatego właśnie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tym zakresie – wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz, co nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

EU-OSHA zleciła opracowanie kwestionariusza konsorcjum ICF i GfK.Kwestionariusz można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

17/04/2018

W zaktualizowanej sekcji witryny internetowej EU-OSHA zamieszczono podstawowe informacje na temat niebezpiecznych substancji w miejscu pracy. Informacje dotyczą głównie prawodawstwa, a ponadto wyjaśniono zasady i przedstawiono wskazówki na temat postępowania z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

Witryna obejmuje również sekcje dotyczące czynników rakotwórczych, czynników biologicznych i pojawiających się zagrożeń. Zamieszczono wiele przydatnych linków dla pracowników i pracodawców, którzy pragną uzyskać dodatkowe informacje.

13/04/2018

Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w europejskich miejscach pracy stanowi kluczowy element ochrony pracowników, przedsiębiorstw i gospodarki. Ale w jaki sposób twoja organizacja może coś zmienić w miejscu pracy? I w jaki sposób twoja organizacja może skorzystać z partnerstwa z EU-OSHA w nadchodzącej kampanii dotyczącej substancji niebezpiecznych?

EU-OSHA razem z poprzednimi i potencjalnymi oficjalnymi partnerami kampanii oraz partnerami medialnymi odpowiedzieli na te pytania podczas spotkania poświęconego partnerstwu w kampanii, które odbyło się 20 marca w Brukseli.

Pages