You are here

Informacje

09/10/2018

Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy skupia się na obecnym temacie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: substancje niebezpieczne pod kontrolą w miejscu pracy.

Dołącz do Europejskiego Tygodnia i świętuj go wraz z EU-OSHA i jej partnerami, biorąc udział w niektórych z wielu organizowanych przez nas imprez i działań!

02/10/2018

W tym opracowaniu przedstawiono opinie ekspertów wygłoszone podczas konferencji wysokiego szczebla „Gdy wielkość ma znaczenie … działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w europejskich mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach”.

W konferencji wzięli udział komisarz Thyssen, członkowie zespołu projektowego i wiele innych ważnych zainteresowanych stron. Omówili oni główne ustalenia i potencjalny przyszły wpływ projektu „SESAME” EU-OSHA (na rzecz bezpieczeństwa małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw).

28/09/2018

W dniu 22 października EU-OSHA wraz ze swoimi partnerami rozpoczęła Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, aby zachęcić do aktywnego i partycypacyjnego zarządzania bezpieczeństwem w zakresie substancji niebezpiecznych.

Tydzień ten, będący kamieniem milowym obecnej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, stanowi inspirację dla setek wydarzeń w całej Europie, takich jak pokazy filmów, wydarzenia w mediach społecznościowych, konferencje, wystawy, konkursy i sesje szkoleniowe.

Pages