Βόρεια Μακεδονία

Ο τομέας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία στη Βόρεια Μακεδονία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Ως τμήμα υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, μέσω των επιθεωρητών της, η Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας επιθεωρεί την επιβολή του Νόμου για τις εργασιακές σχέσεις, του Νόμου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, του Νόμου για την επιθεώρηση και την εργασία, του Νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους, του Νόμου για την απασχόληση και την ασφάλιση των ανέργων, του Νόμου για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, του Νόμου για την απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Νόμου για την απασχόληση των αλλοδαπών, του Νόμου για τον εθελοντισμό, της νομοθεσίας στον τομέα της εκπαίδευσης, του Νόμου για το εμπόριο, του Νόμου κατά του καπνίσματος, των συλλογικών διπαραγματεύσειων, των συμβάσεων εργασίας, των εσωτερικών κανονισμών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και άλλων κανονισμών (βλ. εδώ)

Ο τομέας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι ένας πολυεπιστημονικός τομέας που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κανονισμών σχετικά με συγκεκριμένες εργασίες και εργασιακές διεργασίες. Ως σύνολο μέτρων, κανόνων και προτύπων για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας στη Βόρεια Μακεδονία, ο τομέας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία έχει συνταγματικό χαρακτήρα. Η ασφάλεια και η υγεία στο πλαίσιο της νομοθεσίας μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης της εργασίας και των εργασιακών διεργασιών και, ως εκ τούτου, όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της προστασίας όλων των εργαζομένων στην εργασία. Ο σύνθετος αυτός όρος «ασφάλεια και υγεία στην εργασία» δεν σημαίνει μόνο προστασία του εργαζομένου από σωματικούς τραυματισμούς ή επαγγελματικές ασθένειες, αλλά επίσης προστασία της ψυχικής (ηθικής) του υπόστασης, η οποία αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα όλο και μεγαλύτερης σπουδαιότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Βόρεια Μακεδονίας
Contact person:
Darko DOCHINSKI