Λετονία

Ο εστιακός πόλος της Λετονίας διοικείται από την κρατική επιθεώρηση εργασίας. Την ροή πληροφοριών διαχειρίζεται το Γραφείο πληροφοριών, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους ΕΑΥ του υπουργείου πρόνοιας, της κρατικής επιθεώρησης εργασίας, της συνομοσπονδίας ελεύθερων συνδικάτων της Λετονίας, της συνομοσπονδίας εργοδοτών της Λετονίας και του Ινστιτούτου για την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική υγεία (IOSEH).Ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποτελεί ένα από τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο εστιακός πόλος. Στον δικτυακό τόπο διατίθενται ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ΕΑΥ στη Λετονία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της νομοθεσίας, προγραμματισμένες δραστηριότητες, νομοθετικές διατάξεις, δημοσιεύσεις και στατιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας στη Λετονία.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv