Αυστρία

Η προστασία των εργαζομένων στην Αυστρία είναι αρμοδιότητα πολλών φορέων. Η νομοθετική βάση είναι ο νόμος περί προστασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών διατάξεων και κανονισμών. Αρμόδιες για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των εργαζομένων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, η Επιθεώρηση Εργασίας του τομέα Μεταφορών, οι επιθεωρήσεις Γεωργίας και Δασοκομίας των ομοσπονδιακών κρατιδίων (Länder), καθώς και οργανισμοί του δημοσίου. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της επιθεώρησης εργασίας.

Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για τη λήψη προληπτικών μέτρων και υποστηρίζονται σχετικά από τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο ανήκει η Επιθεώρηση Εργασίας, αποτελεί τον εστιακό πόλο. Όλοι οι σημαντικοί παράγοντες εκπροσωπούνται στο αυστριακό δίκτυο και συμμετέχουν σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Οργανισμό.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at