Ελβετία

Στην Ελβετία η ΕΑΥ διέπεται από δύο βασικές νομοθεσίες. Το εργατικό δίκαιο καλύπτει τις ώρες εργασίας, την προστασία της υγείας, τις προδιαγραφές οικοδόμησης για τους χώρους εργασίας και την προστασία της προσωπικής ακεραιότητας. Η νομοθεσία για την ασφάλιση κατά ατυχημάτων καλύπτει την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στη εργασία. Οι επιθεωρήσεις εργασίας σε επίπεδο καντονίων, η SUVA (η βασική αρχή ασφάλισης κατά ατυχημάτων) και το κρατικό υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων (Seco) είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μια επιτροπή συντονισμού (EKAS) εποπτεύει και χρηματοδοτεί το σύστημα επιθεώρησης για την πρόληψη ατυχημάτων.Οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούνται στην EKAS και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εργασίας, η οποία καταρτίζει τη γενική νομοθεσία για την προστασία της υγείας.Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ατυχημάτων και απασχολούν περισσότερους από δέκα εργαζόμενους πρέπει να διαβουλεύονται με τις υπηρεσίες EAY.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Ελβετία
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68