Λουξεμβούργο

Μέλη του Λουξεμβούργου που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH), ως τριμερούς επιτροπής.


Focal points' contact details

 • Inspection du Travail et des Mines
  3, rue des Primeurs
  2361
  Strassen
  Luxembourg
  Contact person: John SCHNEIDER
  E-mail address:
  john.schneider [at] itm.etat.lu