Λουξεμβούργο

Μέλη του Λουξεμβούργου που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH), ως τριμερούς επιτροπής.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
Λουξεμβούργο
Contact person:
John SCHNEIDER
Tel: +352 247 76100
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: john [dot] schneider [at] itm [dot] etat [dot] lu