Εσθονία

Το βασικό έγγραφο στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Εσθονία είναι ο νόμος για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που ενέκρινε το εσθονικό κοινοβούλιο, το Riigikogu. Με βάση το λόγω έγγραφο εκπονήθηκαν και ψηφίστηκαν διάφοροι σχετικοί κανονισμοί της κυβέρνησης και του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουλίου 1999). Στο πλαίσιο του συστήματος επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Εσθονίας, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων αποτελεί την εκτελεστική αρχή που ρυθμίζει τον τομέα, ενώ δύο από τις μονάδες του Υπουργείου (το τμήμα ανάπτυξης του εργασιακού βίου και το τμήμα υγειονομικής περίθαλψης) συμμετέχουν άμεσα στη χάραξη της πολιτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Ο εσθονικός εθνικός εστιακός πόλος του EU-OSHA ενεργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (στο τμήμα ανάπτυξης του εργασιακού βίου). Επί του παρόντος το δίκτυο των εστιακών πόλων περιλαμβάνει 16 κυβερνητικά και μη κυβερνητικά ιδρύματα.

Ο εθνικός εστιακός πόλος εκπροσωπεί τον Οργανισμό στην Εσθονία, και ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στον Οργανισμό και το κράτος μέλος για τις σχετικές δραστηριότητες, καθώς και ως συντονιστικός φορέας για τις δραστηριότητες σε επίπεδο κράτους μέλους. Σκοπός του δικτυακού τόπου του εστιακού πόλου είναι η παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές και τις ευρωπαϊκές εκστρατείες. 

Η κρατική επιτήρηση για την εργατική νομοθεσία και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποτελούν αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί επίσης γραμμή ενημέρωσης στην οποία μπορούν να καλούν εργοδότες και εργαζόμενοι για να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία και το περιβάλλον εργασίας.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee