Ιρλανδία

Το έργο της ιρλανδικής Αρχής για την Υγεία και την Ασφάλεια αποσκοπεί σε μια μόνιμη αλλαγή νοοτροπίας. Μια νοοτροπία σύμφωνα με την οποία η προορατική διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας θεωρείται από όλους ως ένας σημαντικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας θα επιτευχθεί με όραμα και στρατηγικό προσανατολισμό.Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ορθές πρακτικές ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο παραγωγικές. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων επιχειρήσεων στην Ιρλανδία συγκαταλέγονται εκείνες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων. Επιπλέον, η επαρκής ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας μπορεί να βελτιώσει τη συνολική υγεία και ευημερία της κοινωνίας μας.Η ευρύτερη προσέγγισή μας περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη. Πρώτον, την καθοδήγηση και την εξασφάλιση της δέσμευσης όλων όσοι μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις ασφάλειας και υγείας και, δεύτερον, την επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στις περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie