Δανία

Η Δανική αρχή για το περιβάλλον εργασίας λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα στη Δανία. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς η νομοθεσία και η εφαρμογή της έχουν εκχωρηθεί σε άλλες αρχές:Για παράδειγμα: • ο Δανικός Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας
 • η Δανική Λιμενική Αρχή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ναυτιλίας
 • η Δανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της αεροπορίας.

Η Δανική αρχή για το περιβάλλον εργασίας συμβάλλει στη διασφάλιση ενός ασφαλούς, υγιεινού και συνεχώς βελτιωμένου περιβάλλοντος εργασίας μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου, της κατάλληλης νομοθεσίας και της ενημέρωσης. Εάν η Αρχή διαπιστώσει περιφρόνηση της νομοθεσίας σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, μπορεί να επιβάλει διάφορες κυρώσεις. Η Αρχή εκπονεί επίσης πράξεις και οδηγίες, σε συνεργασία με τους εταίρους στην αγορά εργασίας. Η έδρα της βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, καθώς και δύο από τα έξι κέντρα της. Η Δανική αρχή για το περιβάλλον εργασίας συντονίζει τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk