Αλβανία

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης τον Ιούνιο του 2006, η Αλβανία άρχισε να συμμετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Η «Εθνική Στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία» καταρτίστηκε από την κυβέρνηση και εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο.«Ο νόμος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία» έχει συνταχθεί και αναμένεται η έγκρισή του από το κοινοβούλιο. Μεταξύ των αρμόδιων φορέων ενισχύεται ο συντονισμός στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ενώ ενδυναμώνεται και ο κοινωνικός διάλογος.
Η συμμετοχή της Αλβανίας στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι πολύ σημαντική για την λειτουργία του εθνικού συστήματος επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, όπως σημαντική είναι και η στήριξη του Οργανισμού προς τον εθνικό εστιακό πόλο.Ο εθνικός εστιακός πόλος έχει τέσσερεις αρμοδιότητες στρατηγικής: την οργάνωση του εθνικού δικτύου, τη συμμετοχή του Οργανισμού στις συμβουλευτικές διαδικασίες, τη διαχείριση του δικτυακού τόπου του εθνικού εστιακού πόλου και την οργάνωση της εκστρατείας της «ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία».


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al