Ουγγαρία

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει αναθέσει στον Υπουργό Απασχόλησης και στα τοπικά γραφεία των καντονιών που υπάγονται στις δημόσιες υπηρεσίες της πρωτεύουσας και των κομητειών την αρμοδιότητα να ασκούν διοικητικά καθήκοντα ως αρχές αρμόδιες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και τα εργασιακά θέματα.

Τα τοπικά γραφεία των καντονιών που υπάγονται στις δημόσιες υπηρεσίες της πρωτεύουσας και των κομητειών είναι διοικητικά όργανα που διενεργούν επιθεωρήσεις ΕΑΥ, ενώ η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών παρέχει, μεταξύ άλλων, επαγγελματική καθοδήγηση στις αρχές επιθεώρησης ΕΑΥ και συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με την ΕΑΥ. Επιπλέον, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας διαχειρίζεται τον εθνικό εστιακό πόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και υπό την ιδιότητα αυτή συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ένας χωριστός οργανισμός (Οργανισμός Μεταλλευτικής και Γεωλογικής Έρευνας της Ουγγαρίας) ελέγχει την ασφάλεια των χώρων εργασίας που σχετίζονται με τις εξορύξεις.

Focal points' contact details