Κροατία

Το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι ο κύριος διοικητικός φορέας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στη Δημοκρατία της Κροατίας. Συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υγείας στον τομέα της ΕΑΥ. Τρεις ακόμη φορείς συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων ασφάλειας και υγείας στην εργασία:

 • Η Κρατική Επιθεώρηση είναι αρχή της κεντρικής κυβέρνησης που εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης σε 10 τομείς, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της εργασίας και της ΕΑΥ. Υπάρχουν 17 υπηρεσίες επιθεώρησης για ποικίλους τομείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Επιθεώρηση Εργασίας που είναι αρμόδια για θέματα εργασίας και ΕΑΥ.
 • Το Κροατικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας είναι ένα πρωτοπόρο ίδρυμα δημόσιας υγείας στη χώρα. Το ίδρυμα περιλαμβάνει ένα Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας, σκοπός του οποίου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της υγείας των εργαζομένων.
 • Το Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης της Κροατίας είναι χρηματοδοτικός οργανισμός στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr