Slovēnija

Slovēnijā drošība un veselības aizsardzība darbā ir Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrijas un Veselības ministrijas kompetencē. Šīs abas ministrijas uzrauga un novērtē situāciju minētajā jomā un, pamatojoties uz to, izstrādā noteikumus un risinājumus standartizētam darba drošības un veselības aizsardzības regulējumam. Kontrole pār noteikumu īstenošanu šajā jomā ir Slovēnijas Republikas Darba inspekcijas kompetencē.

Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrija, kas pilda EU-OSHA valsts kontaktpunkta pienākumus, ir valsts tīkls, kurā sadarbojas valdības pārstāvji, arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvji, eksperti un pētnieki drošības un veselības aizsardzības darbā un arodmedicīnas jomā. Valsts tīkls ir īpaši iesaistīts drošības kultūras veicināšanā.

Sīkāka informācija par nacionālā kontaktpunkta un nacionālā tīkla darbību ir pieejama šeit: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si