Norvēģija

Ar Norvēģijas Darba vides aktu visiem darba ņēmējiem paredzēts nodrošināt drošu nodarbināšanas kārtību, drošu darba vidi un jēgpilnus darba apstākļus.
Uzņēmumi paši ir atbildīgi par arodnegadījumu un veselības kaitējuma novēršanu. Darba devēju pienākums ir nodrošināt piemērotu un apmierinošu darba vidi un drošības līmeni. Iestādes palīdz, nodrošinot, ka uzņēmumi sistemātiski veic veselības, drošības un vides (HSE) pārbaudes.
Norvēģijas Darba inspekcijas iestāde, Norvēģijas Naftas drošības iestāde un Valsts arodveselības institūta (STAMI) pētniecības iestāde darbojas Darba ministrijas pakļautībā. Turklāt Norvēģijas Darba inspekcijas iestāde ir valsts aģentūra. Šī iestāde ir atbildīga par uzņēmumu uzraudzību, nodrošinot to atbilstību Darba vides akta prasībām.Norvēģijas Darba inspekcijas iestāde darbojas kā kontaktpunkts, kas uztur sakarus ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no