Rumānija

Rumānijā kompetentā iestāde darba drošības un veselības aizsardzības jomā ir Darba, ģimenes un sociālās aizsardzības ministrija. Galvenie atbildības virzieni: valsts politikas un stratēģijas izstrāde šajā jomā, tiesību aktu projektu gatavošana, lai īstenotu valsts stratēģiju un veiktu uzraudzību pār tiesību aktu ieviešanu. Darba inspekcija kontrolē tiesību aktu ievērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.Valsts Darba aizsardzības pētniecības un attīstības institūts "Alexandru Darabont" ar zinātnisku metožu palīdzību izstrādā pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai un sekmē šajā jomā pieņemtās politikas īstenošanu. Sabiedrības veselības ministrija ir centrālā iestāde sabiedrības veselības aprūpes jomā. Sabiedrības veselības pārvaldes kontrolē atbilstību arodveselības standartiem un piedalās arodveselības uzlabošanā. Valsts Pensiju un citu sociālās apdrošināšanas tiesību nams ir apdrošinātājs tādos jautājumos kā nelaimes gadījumi darbā un arodslimības.Rumānijas kontaktpunkts pārvalda valsts darba drošības un veselības aizsardzības tīklu un sniedz informāciju Rumānijas tīmekļa vietnē par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com