DDVA e-rīki

Image

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) evolūcijas rezultātā izstrādā arvien vairāk tiešsaistes interaktīvo rīku (“e-rīkus”), un darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) nozarei šī tendence nav sveša. Daudzi DDVA dalībnieki jau ir izrādījuši interesi par šīm jaunajām tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām, un pēdējos gados ir izstrādāti daudzi DDVA e-rīki. Vajadzība pēc vienkārša un viegla veida, lai izpildītu tiesību aktu prasības un veicinātu drošības un veselības kultūru, ir bijusi nozīmīgs dzinējspēks to attīstībā, jo īpaši starp mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem (MMU).

Kas ir e-rīks?

E-rīks ir programmatūra, kas darbojas internetā, datorā, tālrunī, planšetdatorā vai jebkurā citā elektroniskā ierīcē. Ar burtu “e”', kas nozīmē “elektronisks”, atšķir šos rīkus no tradicionālajiem rīkiem papīra formātā vai publikācijām.

E-rīki ir “interaktīvi”. To lietošanai ir nepieciešams, ka lietotājs ievada kādu informāciju vai nu zināšanu veidā (piemēram, aizpildot izvēles rūtiņu vai datu lauku), vai vides mērījumu veidā (piemēram, viedtālruņa trokšņa vai gaismas līmeņa mērījumus). Pamatojoties uz šo ievadīto informāciju, rīks sagatavo īpaši lietotājam pielāgotu informāciju (piemēram, izvadot lietotāju cauri lēmuma pieņemšanas procesam). Šajā ziņā “e-rīks” atšķiras no statiska vai pasīva instrumenta, piemēram, tradicionālās faktu lapas, kontrolsaraksta vai e-ceļveža.

Ar DDVA e-rīkiem ir jānodrošina atbalsts un/vai resursi organizācijām (jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU), jo bieži tie ir uzņēmumi, kuriem visvairāk vajadzīgi šie rīki), lai palīdzētu tām arodrisku pārvaldībā. E-rīkus var izstrādāt arī dažādiem mērķiem, kas var būt ļoti vispārīgi un pieejami daudzveidīgai auditorijai, vai arī daudz specifiskāki un īpaši izstrādāti. Piemēram:

 • lai palīdzētu ieviest DDVA tiesību aktus (galvenajiem DDVA dalībniekiem izpildīt viņu juridiskās saistības);
 • lai palīdzētu veicināt profilakses kultūru (lai vairotu izpratni informācijas nolūkiem);
 • apmācības nolūkiem (piemēram, e-mācībām).

E-rīku priekšrocības

Organizācijām vai individuāliem lietotājiem DDVA e-rīki:

 • palielina MMU iespējas, ļaujot veikt iekšējo DDVA riska novēršanu;
 • veicina uzņēmējdarbību (elektroniska formāta datus var vienkāršāk paziņot un analizēt nekā papīra formāta datus);
 • palīdz noteikt apdraudējumus un riskus darbavietā;
 • sekmē riska novērtēšanas procesu;
 • ilustrē potenciālos DDVA problēmu risinājumus;
 • atbalsta profilakses pasākumu īstenošanu darbavietā;
 • ir viegli lietojami, interaktīvi un viegli pieejami.

Pretstatā rīkiem papīra formātā, e-rīka lietošanu ir iespējams uzraudzīt. Jūs varat arī saņemt atgriezenisko saiti par e-rīku efektivitāti un funkcionalitāti. Turklāt e-rīku izstrādātos rezultātus (piemēram, statistiku) var izmantot kā projekta rādītājus un nodrošināt anonīmus datus, lai uzraudzītu DDVA politikas rezultatīvos rādītājus.

Starpniekiem un politikas veidotājiem e-rīki var būt kā informētības vairošanas instrumenti (piemēram, lietojot kampaņas kontekstā) un var mobilizēt dalībniekus (piemēram, sociālos partnerus, inspekcijas).

Visbeidzot, e-rīki ir pievilcīgi jauniešiem (darbiniekiem, studentiem) un, izmantojot tiešsaistes izplatīšanu (internetu un sociālos plašsaziņas līdzekļus), var sasniegt ļoti daudzveidīgu auditoriju.

Ar e-rīkiem saistītie uzdevumi

Izstrādājot e-rīku, ir jāņem vērā dažādi faktori.

 • Kādas tehnoloģijas ir vajadzīgas? Piemēram, mitināšana, dažādas ierīces un operētājsistēmas — ir jāapsver visi šie faktori.
 • Kādas ir izstrādāšanas un uzturēšanas izmaksas? E-rīku izstrādāšanas izmaksas parasti ir zemas salīdzinājumā ar papīra formāta rīku izmaksām (t. i., nav drukāšanas, izplatīšanas vai uzglabāšanas izmaksu). Tomēr, izstrādājot rīku, kļūst redzamas jaunas funkcionalitātes (piemēram, lielāka interaktivitāte), un to izstrādāšana paaugstina izmaksas un paildzina izstrādes laiku. Rodas arī ar e-rīka uzturēšanu un atjaunināšanu saistītas izmaksas.
 • Vai rīks būs interneta formāta lietojumprogramma vai mobila lietojumprogramma? Daži e-rīki var autonomi darboties tālrunī bez interneta savienojuma, bet citi ir kā interaktīva tīmekļa vietne, kurai vajadzīgs interneta savienojums. Interaktīvu tīmekļa vietņu panākumus ir vieglāk novērtēt nekā mobilo lietojumprogrammu panākumus, tomēr lietotājam varbūt ne vienmēr ir pieejams interneta savienojums. Izvēloties attiecīgo pieeju, galvenokārt ir jādomā par lietotāju vajadzībām.
 • Kam pieder īpašumtiesības? Šajā jomā bieži rodas neskaidrības un grūtības.
 • Vai visi jautājumi par autortiesībām (piemēram, programmatūru, saturu, fotogrāfijām) ir noskaidroti? Autortiesības uz papīra publikācijām atšķiras no e-rīku autortiesībām, un šo jautājumu noskaidrošanai bieži ir vajadzīga jurista konsultācija.

Lai gan e-rīkus var būt dārgi uzturēt un atjaunināt, daloties ar zināšanām un kopīgām pieejām, izmaksas var tikt samazinātas.

EU-OSHA un e-rīki

EU-OSHA uzskata, ka DDVA rīkiem ir būtiska nozīme, palīdzot padarīt mūsu darbavietas drošākas un veselībai nekaitīgākas. Tāpēc aģentūra ir apņēmusies stimulēt jaunu DDVA e-rīku izstrādi un atbalstīt, popularizēt un izplatīt esošos e-rīkus. EU-OSHA koncentrējas uz “bezpeļņas” vai “ne komerciāliem” DDVA e-rīkiem, vai arī rīkiem, kas gala lietotājam ir bez maksas.

EU-OSHA iesaistās DDVA e-rīku izstrādē:

 • savedot kopā ieinteresētās personas (izstrādātājus, virzītājus, ekspertus, lietotājus), lai apspriestu vajadzības un uzdevumus;
 • apmainoties ar informāciju un zināšanām par e-rīku izstrādi;
 • apmainoties ar labo praksi saistībā ar e-rīku izstrādi;
 • nosakot uzdevumus e-rīku izstrādē;
 • atbalstot ikgadējās sanāksmes;
 • izplatot informāciju, kā padarīt rīkus pārnesamus.

EU-OSHA atbalsta esošos rīkus:

 • popularizējot e-rīkus, izmantojot OSHwiki rakstus;
 • veicinot citu iestāžu, organizāciju un dalībvalstu esošo rīku apmaiņu, pieņemšanu un pielāgošanu;
 • darbojoties par reklāmas platformu (t. i., rīkus iekļauj/popularizē citos projektos vai kampaņās).

Lasiet vairāk par e-rīku pasākumiem un darba semināriem, ko rīko EU-OSHA.

Lasīt OSHwiki rakstus par elektroniskiem rīkiem piemēram SEIRICH: arodvidē izmantojamo ķīmisko vielu novērtēšanas rīku un SUBSPORT – Aizstāšanas atbalsta portālu