Akcenti

26/04/2018
EU-OSHA kontaktpunktiem paredzētājā darbseminārā „Jaunie un nākotnes risku veidi saistībā ar jaunām IKT”, kas bija ES-OSHA prognozes projekta daļa, uzmanība tika vērsta digitalizācijas potenciālajai ietekmei...
24/04/2018
Bīstamās vielas joprojām apdraud Eiropas darbinieku drošību un veselību. Jaunās kampaņas "Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas" uzmanības centrā ir izpratnes veicināšana par nepieciešamību novērst...
19/04/2018
EU-OSHA vēlas apkopot atsauksmes par saviem veiktajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem, lai turpmāk palielinātu aģentūras darba nozīmīgumu. Jūs varat mums palīdzēt , aizpildot nelielu anketu, kam būtu...
17/04/2018
EU-OSHA atjaunotā tīmekļa vietnes sadaļa sniedz būtisku informāciju par bīstamām vielām darbavietā. Tajā apskatīti galvenie tiesību akti, izskaidroti to principi un sniegti ieteikumi par to, kā pārvaldīt...
Ieteiktie resursi