Akcenti

11/10/2018
Saistībā ar kampaņu Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielās EU-OSHA ir izstrādājusi informācijas lapas par diviem svarīgiem tematiem šajā jomā. Informācijas lapā Praktiski rīki un vadlīnijas par...
05/10/2018
EU-OSHA kampaņas rīkkopa ir uzlabota, lai ņemtu vērā 2018.–2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” . Tagad ir daudz vienkāršāk izmantot rīkkopu, kas nodrošina praktiski...
02/10/2018
EU-OSHA 22. oktobrī kopā ar saviem partneriem uzsāk Eiropas darba aizsardzības nedēļu, lai veicinātu bīstamo vielu aktīvu drošības pārvaldību un līdzdalību tajā. Pašreizējās Veselīgu darba vietu kampaņas...
28/09/2018
Šajā kopsavilkumā ir izklāstīts, ko eksperti pauda augsta līmeņa konferencē “Kad izmēram ir nozīme. Progress Eiropas mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu (MMU) darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas...
Ieteiktie resursi