Akcenti

16/12/2019
Neticamais digitālo tehnoloģiju potenciāls pārveido darbavietas, bet kā tas ietekmē darba aizsardzību? Mūsu jaunajā bukletā ir sniegts pārskats par mūsu pašreizējo darbu digitalizācijas jomā (ietverot arī...

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
Pēc sekmīgā kampaņas noslēguma samita EU-OSHA pateicas visiem partneriem par līdzdalību 2018.–2019. gada kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” . Kampaņas panākumu atslēga ir bijis...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Divu dienu ilgajā pasākumā, kas norisinājās Bilbao, sapulcējās politikas veidotāji, sociālie partneri, EU-OSHA kontaktpunktu pārstāvji, oficiālie kampaņas partneri, plašsaziņas līdzekļu partneri un citas...