Akcenti

20/02/2019
EU-OSHA pauž gandarījumu par jauno dibināšanas regulu, kas stājas spēkā 2019. gada 20. februārī. Tās 25. gadadienas gadā ar regulu tiek atzīta EU-OSHA vadošā loma padarīt Eiropas darbavietas drošākas un...
14/02/2019
Savā 25. gadadienā EU-OSHA pārdomā 1989. gada Pamatdirektīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā nozīmi un cer sniegt atbalstu jaunākai iniciatīvai par to, lai Eiropas darbavietas kļūtu drošākas un...
12/02/2019
EU-OSHA ir sadarbojusies ar Eiropas frizētavu nozares pārstāvjiem, lai izveidotu jaunu video, kurā parādīts, kā mazināt darba aizsardzības riskus ar tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas ( OiRA ) rīka...
07/02/2019
EU-OSHA sniedz interaktīvu infografiku, kas veidota kampaņas “ Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas ” atbalstam. Infografikā lietotāji var aplūkot faktus un skaitļus par riskiem, kādiem bīstamās...
Ieteiktie resursi