Akcenti

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

20/11/2019
Visā Eiropā uzņēmumi joprojām ziņo par riska faktoriem darbinieku veselībai saistībā ar problemātiskiem cilvēkiem, atkārtotām roku kustībām, kā arī cilvēku vai smagu kravu celšanu un pārvietošanu. Tas atbilst...

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Mūsu jaunajā vispārējā Eiropas pārskata ziņojumā un kopsavilkumā ir aplūkots, kā BKAS ietekmē Eiropas darbaspēku, sabiedrību un ekonomiku. Minētās publikācijas ir daļa no plaša EU-OSHA projekta, kura mērķis ir...
12/11/2019
EU-OSHA un tās partneri un ieinteresētās personas tiekas Bilbao, lai noslēgtu 2018. un 2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” . Samitā tiek atzīmēti kampaņas panākumi, un...