Akcenti

souce: napofilm.net

07/07/2020
Tagad daudzās valodās ir pieejami divi resursu komplekti balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) apkarošanai darbavietā, un tos var izmantot, kombinējot. BKAS sarunu uzsācēji veicina grupu diskusijas darba...
01/07/2020
Vācija vadīs prezidentūru — vienu no ES svarīgākajām lēmējinstitūcijām — līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā pārņem prezidentūru no Horvātijas un ir pirmā no jaunās 18 mēnešu triju prezidentvalstu komandas kopā...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Fiziski grūts darbs, piemēram, pacientu aprūpe, ir būtisks balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) riska faktors, kas padara tās par plaši izplatītām bažām veselības aprūpes darbinieku vidū, un bieži ziņotās...