Akcenti

17/09/2019
EU-OSHA 14. Veselīgu darbavietu labas prakses balvas shēmas ietvaros sešas organizācijas tika apbalvotas, bet četras — atzinīgi novērtētas. 2018. –2019. gada konkurss izceļ labu praksi bīstamu vielu pārvaldībā...

by Bodobe via https://pixabay.com

12/09/2019
EU-OSHA korporatīvā tīmekļa vietne nesen tikusi pārstrādāta ar mērķi atvieglot un paātrināt informācijas meklēšanu. Jaunajā mājaslapā akcenti, jaunumi, pasākumi un sociālie plašsaziņas līdzekļi tagad parādās...

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

05/09/2019
EU-OSHA ESENER apsekojums palīdz mums saprast, kā Eiropas darbavietās tiek risināti veselības un drošības jautājumi un kas tiek darīts to darbinieku labjutības uzlabošanai. Apsekojuma rezultāti ir...