Akcenti

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Līdz ar uzlabotu materiālu un elektronisku komponentu izmantošanu ar viediem individuāliem aizsardzības līdzekļiem (IAL) tiek nodrošināts augsts drošības un komforta līmenis darbavietā. Tomēr pastāv šķēršļi,...

© EU-OSHA

01/06/2020
DDVA barometrs ir pirmais vizualizācijas rīks ar atjauninātu informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs. Rīks sastāv no četrām rādītāju grupām par virkni...
30/05/2020
Eiropas nedēļa cīņai pret vēzi — no 25. līdz 31. maijam – vairo izpratni par vēža profilaksi, ārstēšanas pieejamību un atbalstu izdzīvojušajiem. Atzīmējot nedēļu, EU-OSHA iepazīstina ar saviem plāniem jaunai...