Akcenti

14/09/2018
EU-OSHA darbseminārā "Darbinieku aizsardzība tiešsaistes platformu ekonomikā" galvenā uzmanība bija pievērsta konstatējumiem, kas gūti pētījumā par tādu darba aizsardzības risku regulēšanu, kurus varētu radīt...
10/09/2018
2018.–2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ietvaros EU-OSHA ir publicējusi divas infolapas, un tās abas ir pieejamas vairākās valodās. Infolapa “Tiesiskais regulējums attiecībā uz...
03/09/2018
Seksuāla uzmākšanās un vardarbība darbavietā bieži rada ļoti smagas sekas cietušajiem. Divos infografikos ir parādīti būtiskākie dati par šiem tematiem, ar kuriem tiek skaidrota koncepcija un uzsvērta...
23/08/2018
Vision Zero kampaņas partneri no visas pasaules strādā, lai novērstu negadījumus, saslimšanu un kaitējumu darbā. Gadījumu izpētes, kuras ir veikuši uzņēmumi Vācijā , Apvienotajā Karalistē un Saūda Arābijā ,...
Ieteiktie resursi