Akcenti

26/09/2018
Valodu dažādībai ir būtiska nozīme Eiropas kultūras telpā, un no tās izriet daudzvalodu sadarbība visa kontinenta mērogā. Lai atzīmētu valodu dažādību, 26. septembris ir pasludināts par Eiropas Valodu dienu...
24/09/2018
Ko iespējams darīt, lai novērstu kancerogēno vielu kaitīgo ietekmi darba vietā, un kādi ir aktuālie jautājumi šajā jomā? ES Padomes Austrijas prezidentūra 24.–25. septembrī Vīnē rīko augsta līmeņa konferenci “...
14/09/2018
EU-OSHA darbseminārā "Darbinieku aizsardzība tiešsaistes platformu ekonomikā" galvenā uzmanība bija pievērsta konstatējumiem, kas gūti pētījumā par tādu darba aizsardzības risku regulēšanu, kurus varētu radīt...
10/09/2018
2018.–2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ietvaros EU-OSHA ir publicējusi divas infolapas, un tās abas ir pieejamas vairākās valodās. Infolapa “Tiesiskais regulējums attiecībā uz...
Ieteiktie resursi