Semināru ziņojumi

Image
Seminar reports

Kā daļu no mūsu galvenā uzdevuma saistībā ar informētības palielināšanu un informācijas apmaiņu, labas prakses un konsultāciju nodrošināšanu plašam un daudzveidīgam auditorijas lokam mēs rīkojam daudzus pasākumus gada garumā. Tie aptver gan nelielus seminārus, kas saved kopā ieinteresētās puses un darba drošības un veselības aizsardzības ekspertus, lai sniegtu un apspriestu secinājumus no mūsu publikācijām, gan pasākumus dalībvalstu līmenī, ko rīko sadarbībā ar mūsu kontaktpunktiem, kā arī simpozijus lielās starptautiskās konferencēs, piemēram, Pasaules Kongresā vai Eiropas Samitos, kas noslēdz mūsu Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas.

Pat uz mūsu lielākajiem pasākumiem mēs nevaram uzaicināt visus interesentus, tāpēc šīs sadaļas mērķis ir piedāvāt jums iespēju piedalīties "virtuāli”: jūs atradīsiet runātāju prezentācijas, apspriežu, kas notika pēc katras prezentācijas, kopsavilkumus un vispārīgus šī pasākuma secinājumus. Vadoties no pieejamo resursu apjoma, kopsavilkumi tiek nodrošināti visās ES oficiālajās valodās.

2014 - Seminars

2012 - Seminars