Godalga filmai par veselībai nekaitīgu darbavietu

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra pasniedz Godalgu filmai par veselībai nekaitīgu darbavietu labākajai dokumentālajai filmai par darba tematiku. Godalgu piešķir kā kategoriju dokumentālo filmu festivālā Doclisboa Lisabonā, Portugālē. Doclisboa ir daļa no Doc Alliance — radošas septiņu galveno Eiropas dokumentālo filmu festivālu partnerības. No 2009. līdz 2019. gadam balvu pasniedza Starptautiskajā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālā.

Papildus naudas balvu fondam 5000 EUR apmērā EU-OSHA arī finansē uzvarējušo filmu subtitrēšanu vairākās Eiropas valodās, ko var izmantot režisori un ko var izplatīt EU-OSHA valstu tīklā (kontaktpunktos) ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs.

Balvu piešķir dokumentālajai filmai, kuras temats ir cilvēks mainīgā darba pasaulē. Filmā jāpievēršas politiskām un ekonomiskām pārmaiņām, kas ietekmē veidu, kādā strādājam un dzīvojam, vai ar darbu saistītiem tematiem, piemēram, fiziskiem un psihosociāliem apstākļiem, esošiem un jauniem riskiem darbā.

Informāciju par pieteikumu iesniegšanas noteikumiem, regulējumu un termiņiem skatiet Doclisboa tīmekļa vietnē.

Filmu kritēriji

Balvu ieguvēji: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023