EU-OSHA iekšienē

Atklājiet, kas mēs esam, ko mēs darām, kā mēs esam organizēti un kāda ir mūsu vīzija un misija.

EU-OSHA ir Eiropas Savienības informācijas par darba drošību un veselības aizsardzību aģentūra. Mūsu darbs sniedz ieguldījumu Eiropas Komisijas Stratēģiskajā ietvardokumentā par darba aizsardzību 2014.2020. gadam un citās būtiskās ES stratēģijās un programmās, tādās kā "Eiropa 2020”.

Šajā sadaļā varat izlasīt par mūsu galvenajām aktivitātēm un pārvaldības pasākumiem. Mūs preses birojs piedāvā visu atbalstu, kāds jums vajadzīgs, lai aplūkotu DDVA jautājumus. Sazinieties ar mums vai lasiet jaunākos stāstus. Jūs arī varat uzzināt vairāk par valstu kontaktpunktiem , kuri strādā kopā ar mums, lai panāktu mūsu mērķus. Varbūt jūs interesē pašam strādāt ar mums? Neraugoties uz to, vai vēlaties piedalīties konkursā par līguma saņemšanu vai pieteikties darbā pie mums, šajā sadaļā varat atrast jums vajadzīgo informāciju.

 

Share this on: