Bioloģisko aģentu izraisītas ar darbu saistītas saslimšanas

Ir zināms, ka bioloģiskie aģenti izraisa veselības problēmas. Kā liecina  2015. gada pārskats par darba apstākļiem Eiropā, arvien vairāk darbinieku Eiropā (13 %, kas ir 1,5 reizes vairāk nekā pirms 10 gadiem) darbā tiek pakļauti infekciozu aģentu iedarbībai. Bioloģiskie aģenti ietver vīrusus, baktērijas, sēnītes un parazītus, un tie veselības problēmas var radīt vai nu tiešā veidā, vai ar saistīto alergēnu vai toksīnu starpniecību.

Saskare ar bioloģiskiem aģentiem darbā var būt saistīta ar vairākām veselības problēmām, tostarp infekciju slimībām, vēzi un alerģijām. Daži bioloģiskie aģenti var kaitēt arī vēl nedzimušiem bērniem.

Riskam jo īpaši ir pakļauti darbinieki tādās nozarēs kā veselības aprūpe, veterinārie pakalpojumi, lauksaimniecība, notekūdeņu attīrīšana un laboratorijas. Viņi var strādāt tieši ar mikrobiem vai būt pakļauti to iedarbībai, saskaroties, piemēram, ar ķermeņa šķidrumiem vai augsni. Ja bioloģiskā aģenta iedarbības avots ir zināms, ir samērā vienkārši novērst nevēlamu ietekmi uz veselību. Savukārt, ja iedarbības avots nav zināms, riska pārvaldība ir daudz sarežģītāka.

EU-OSHA piedāvā publikācijas par šo tematu:

Bioloģiskie aģenti un arodslimības: literatūras pārskata, ekspertu aptaujas un monitoringa sistēmu analīzes rezultāti. Ziņojums un kopsavilkums

Diskusiju dokumenti, kuros identificētās nozares ir pakļautas augstam bioloģisko aģentu ietekmes riskam: veselības aprūpe, darbs, kas saistīts ar ceļošanu un saskarsmi ar ceļotājiem, ar dzīvniekiem saistītas profesijas, atkritumu apsaimniekošana un notekūdeņu attīrīšana un laukkopība.