Valsts tiesību akti par drošību un veselību darbā.

National legislation on safety and health at work

Eiropas direktīvas nosaka minimālos drošības un veselības standartus darbavietā. ES direktīvas īsteno ar dalībvalstu tiesību aktiem.

Dalībvalstis drīkst pieņemt stingrākus noteikumus, bet to tiesību aktiem jāatbilst minimālajiem standartiem. Tādējādi tiesību akti attiecībā uz drošību un veselību visā Eiropā ir atšķirīgi.

Valsts īstenošanas pasākumu sarakstu var atrast katras direktīvas abstrakta beigās EU-OSHA sadaļā par Eiropas direktīvām. Piemēram, ja izvēlaties OSH pamatdirektīvu, lapas apakšā atradīsiet saiti uz EUR-Lex tīmekļa vietni, kurā uzskaitīti šīs direktīvas valsts īstenošanas likumi.

Eiropas Komisija veica novērtējumu par ES darba drošības un veselības aizsardzības direktīvu (OSH) praktisku īstenošanu ES dalībvalstīs (2015), kura īss kopsavilkums pieejams kopsavilkuma ziņojumā.

Plašāka informācija par valsts darba drošības un veselības aizsardzības likumiem ir pieejama arī OSHwiki rakstos par valsts sistēmām.

Uzziniet vairāk par valsts tiesību aktiem, sazinoties ar tās dalībvalsts attiecīgo EU-OSHA kontaktpunktu, kura jūs interesē.