Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER)

Image

EU-OSHA veiktais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER) ir vērienīgs apsekojums, kurā aplūko, kā praktiski darbavietās Eiropā tiek pārvaldīti darba drošības un veselības aizsardzības riski.

Tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju pārstāvju visā Eiropā atbild uz uzņēmumu apsekojuma (ESENER) anketas jautājumiem, kas īpaši pievēršas
  • vispārējie ar darba drošību un veselību saistītie riska veidi darbavietā un kā tos pārvaldīt;
  • psihosociālie riski – tādi kā stress, iebiedēšana un uzmākšanās;
  • virzītājspēki un šķēršļi DDVA pārvaldībā;
  • darbinieku iesaistīšanās darba drošības un veselības aizsardzības praksē.

Šajās intervijās gūtie rezultāti tiek papildināti ar sekundārām analīzēm, ieskaitot dažus padziļinātus pētījumus, kuru uzmanības centrā ir konkrētas tēmas. Lai labāk izprastu aptaujas galvenos konstatējumus, šajos pētījumos tiek pielietota kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģija.

ESENER 2024

ESENER 2019 

ESENER 2014 

ESENER 2009