Kopsavilkums Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu darbības — pierādījumi no Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER)

Keywords:

Plašais darbību klāsts transporta un uzglabāšanas nozarē rada dažāda veida riskus darbaspēkam, tāpēc ir vajadzīgas mērķtiecīgas arodveselības un darba aizsardzības (DA) pieejas.

Šajā ziņojumā sniegts ieskats par darba aizsardzības pārvaldības praksi Eiropas nozares darba vietās, aplūkojot visu trīs aptaujas posmu rezultātus un papildinot tos ar intervijām ar nozares pārstāvjiem. Tajā ir noteikti daži no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē šo praksi, piemēram, uzņēmuma lielums un vadības saistības, kā arī galvenie aroda riska faktori un darbaspēka veselības problēmas.

Ir izklāstīti nozarei specifiski politikas rādītāji attiecībā uz galvenajiem darba aizsardzības riskiem un veselības rezultātiem, kā arī apmācību un darbinieku līdzdalību.

Lejupielādēt in: en | es |