E-ceļvedis par stresa un psihosociālo risku pārvaldību

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-ceļvedis ir paredzēts, lai risinātu to mazos uzņēmumos strādājošu darba ņēmēju un citu cilvēku vajadzības, kuri sāk izjust psihosociālos riskus darbavietā un kuriem ir nepieciešams padoms attiecībā uz pirmajiem soļiem, ietverot:

  • vienkāršus paskaidrojumus par ar darbu saistītu stresu un psihosociālā riska veidiem;
  • ietekmi uz uzņēmējdarbību un darbiniekiem;
  • praktiskus piemērus par to, kā novērst un risināt psihosociālā riska veidus.