OSHVET projekts Darba aizsardzība (DA) profesionālajā izglītībā un apmācībā

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHA projekta OSHVET mērķis ir pasniedzēju un studentu vidū veicināt informētību par darba aizsardzību (DA) profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA), kā arī sniegt praktisku informāciju un resursus reģionālā un valsts līmenī ES, EBTA un pievienošanās sarunvalstīs.

Vēstījumu nodošana: Eiropas partneri un valstu vēstnieki

Projekta mērķis ir izveidot plašu tīklu, izmantojot esošos EU-OSHA valstu kontaktpunktu tīklus un Eiropas partnerorganizācijas – Eiropas Profesionālās apmācības iestāžu asociāciju (EVBB) un Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības forumu (EfVET).

Katrā valstī OSHVET vēstnieki, kurus ieceļ EVBB un EfVET ar valstu kontaktpunktu atbalstu, ir atbildīgi par projekta darbību koordinēšanu un veicināšanu to tīklos un valstu profesionālās izglītības centros. OSHVET vēstnieki arī ziņo EU-OSHA par darbību īstenošanu.

Pirms plašākas uzsākšanas pilotprojektus veiksmīgi izmēģināja sešās valstīs – Beļģijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā un Vācijā.

Valstu OSHVET iniciatīvas

Atbalsts OSHVET darbībām ir pieejams, izmantojot EU-OSHA Kontaktpunktu palīdzības rīku – FAST. Šādi piemēri ilustrē iniciatīvas , ko koordinē OSHVET vēstnieki un valstu kontaktpunkti un ko īsteno kā daļu no projekta:

  • Portugālē ar pasākumu un videokonkursu popularizēja kustēšanos un staipīšanos kā veidu BKAS profilaksei.
  • Nīderlandē eksperti lasīja lekcijas “Drošs darbs ar veselo saprātu” profesionālās apmācības koledžās visā valstī.
  • Beļģijā profesionālās apmācības tīklos popularizē tādus rīkus kā OiRA un Napo skolotājiem, kā arī tiek plānots projekts informētības veicināšanai par Ceļvedi par kancerogēnām vielām.