Datu vizualizācija

Datu vizualizācijas rīkos ir attēloti fakti un skaitļi par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumiem visā Eiropā, tostarp par risku pārvaldību, darba apstākļiem, demogrāfiju, ietekmi uz veselību, politikām un stratēģijām.

Lietotājiem draudzīgajos rīkos ir attēloti galvenie konstatējumi un dati, ko var filtrēt pēc valsts, pēc nozares un citiem mainīgajiem lielumiem.