Veselībai nekaitīgas darbavietas aptur pandēmiju

Image

Covid-19: resursi darbavietai

Covid-19 pandēmija ir viena no lielākajām problēmām, ar kādu saskārusies sabiedrība un uzņēmumi. Šo problēmu spēsim atrisināt tikai tad, ja sadarbosimies šīs slimības izplatības apturēšanā un radīsim drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi gan mājās strādājošajiem darbiniekiem, gan tiem, kuri atgriežas ierastajās darbavietās. Šajā sadaļā ir apkopoti norāžu dokumenti, informētības veicināšanas materiāli un papildu saites par šo tematu.

Darbavietās, kur darbinieki var būt pakļauti vīrusam, kurš pieder bioloģisko aģentu kategorijai, darba devējiem ir jāveic darbavietas riska novērtējums un jāievieš atbilstoši pasākumi. Šajā lapā sniegto norādījumu mērķis ir atbalstīt darba devējus šo pienākumu izpildē. Minimālās juridiskās prasības ir noteiktas Direktīvā par bioloģiskajiem aģentiem. Plašāka informācija par šo tematu ir pieejama mūsu sadaļā par bīstamām vielām (apakšsadaļā “Bioloģiskie aģenti”).

ES norādījumi

Kādus praktiskus pasākumus darbavietas var īstenot, lai palīdzētu mazināt pandēmiju un aizsargāt darbiniekus? Svarīgākais ir zināšanas un informētība — katram ir jābūt labi informētam par vīrusa izplatību, infekcijas simptomiem un vīrusa ekspozīcijas mazināšanas veidiem. Ar mūsu norādījumu palīdzību organizācijas var sniegt darbiniekiem nepieciešamo informāciju un īstenot pasākumus infekcijas novēršanai.

Garā Covid-19 ietekme uz darbiniekiem un darbavietām, kā arī darba aizsardzības nozīme

COVID-19: Atgriešanās darbavietā. Darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība” (PDF versija)

Covid-19 un garais Covid: atgriešanās darbā rokasgrāmata darbiniekiem atveseļošanās laikā

Covid-19 un garais Covid: atgriešanās darbā rokasgrāmata vadītājiem

Apsvērumi par ātro antigēnu noteikšanas testu (tostarp paštestu) izmantošanu SARS-CoV-2 noteikšanai darba vidē

COVID-19: guidance for the workplace

Izmēģiniet OiRA Covid-19 riska novērtēšanas rīku

Informētības vairošanas video “Napo pandēmijas apturēšanā”

Teledarbs

Pašreizējos norobežošanās apstākļos COVID-19 pandēmijas dēļ miljoni Eiropas darbinieku ir spiesti strādāt no mājām pilna laika darbu, lai samazinātu risku saslimt ar vīrusu. Šī ir jauna realitāte, kas var ietekmēt mūsu fizisko un garīgo veselību. Šajos norādījumos sniegta informācija, kā cilvēki var efektīvi sevi pasargāt, strādājot no mājām.

Praktiski padomi, kā padarīt darbu no mājām pēc iespējas veselībai nekaitīgāku, drošāku un efektīvāku

BKAS praktisko rīku un norādījumu datubāze: teledarbs

Informētības vairošanas video “Napo strādā no mājām, lai apturētu pandēmiju”

Resursi no ES un starptautiskām organizācijām

Eiropas Komisija: Guidelines for the protection of seasonal workers

Eiropas Komisija: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Bioloģiskie aģenti

Mūsu mērķis ir vairot informētību par pakļautību šiem apdraudējumiem darbavietā un sniegt vairāk informācijas par saistītajām veselības problēmām, kas ietver ne tikai infekcijas slimības, bet arī vēzi un alerģijas.

Bioloģiskie aģenti un arodslimības: literatūras pārskata rezultāti, ekspertu aptauja un uzraudzības sistēmu analīze

Bioloģiskie aģenti un ar darbu saistītu slimību profilakse. Pārskats. 

Epidēmijas un darbavieta

Bioloģiskie aģenti

Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītās veselības problēmas veselības aprūpes nozarē strādājošo gadījumā

Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītās veselības problēmas ar dzīvniekiem saistītās profesijās

Bioloģiskie aģenti un attiecīgās ar darbu saistītās slimības profesijās, kas ietver ceļošanu un kontaktēšanos ar ceļotājiem

Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītā ietekme uz veselību atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu attīrīšanas nozarē

Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītās veselības problēmas laukkopībā