Garā Covid-19 ietekme uz darbiniekiem un darbavietām, kā arī darba aizsardzības nozīme

Keywords:

Dažiem saslimušajiem Covid-19 var izraisīt simptomus, kas ilgst nedēļām vai pat mēnešiem pēc sākotnējās inficēšanās. Šie simptomi, ko pazīst kā “Garo Covid-19”, ir būtiski ietekmējusi darbiniekus un darbavietas, atstājot sekas uz darba aizsardzību (OSH).

Šajā diskusiju dokumentā ir izklāstītas problēmas saistībā ar attiecīgo darba aizsardzības risku novēršanu un kontroli, kā arī pētīti pasākumi, ko var veikt politikas, pētniecības un īstenošanas līmenī, lai mazinātu Garā Covid-19 sekas. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir runāt par šiem jautājumiem, lai aizsargātos pret iespējamām pandēmijām nākotnē.

Lejupielādēt in: en