Rehabilitācija un atgriešanās darbā

Eiropas darbaspēks noveco: daudzās dalībvalstīs pieaug pensionēšanās vecums, un paredzams, ka daudziem darbiniekiem būs garāks darba mūžs. Tas arī nozīmē, ka arvien lielāks skaits darbinieku slimos, tāpēc atbilstošas darbā atgriešanās programmas būs būtiskas darbavietu ilgtspējai.

Atgriešanās darbā pēc vidēji ilgas vai ilgas prombūtnes slimības dēļ ir sarežģīts process. Tas ietver dažādu darbību izpildi un kopīgu rīcību no dažādu profesiju pārstāvjiem, kas ne vienmēr ir pieraduši strādāt kopā. Darbavietai jābūt darbā atgriešanās sistēmas galvenajam elementam. Tāpēc EU-OSHA ir pasūtījusi veikt izpēti par rehabilitācijas un darbā atgriešanās politikas nostādnēm un sistēmām, un tās ietvaros tiks apkopota labā prakse no Eiropas.

Ik gadu Eiropā vēzi diagnosticē apmēram 1,6 miljoniem cilvēku darbspējīgā vecumā. Tomēr saskaņā ar pētījumu, kas tika prezentēts EU-OSHA seminārā par vēzi, kas saistīts ar darbu, ir pieejami pasākumi balsta un kustību aparāta slimību un ar stresu saistītu veselības traucējumu jomā, bet tajā pašā laikā ir ļoti maz reintegrācijas un darbā atgriešanās pasākumu darbiniekiem, kuriem bijis vēzis, arī ar darbu saistīts vēzis.

Arvien vairāk cilvēku, kuri uzveikuši vēzi, atgriežas darbā. Ir svarīgi sekmēt viņu rehabilitāciju, gan veicinot šīs mazaizsargātās grupas labsajūtu, gan arī mazinot saistītos sociālās un ekonomiskās ietekmes aspektus. EU-OSHA ir aplūkojusi šo jautājumu un publicētos pārskatus par rehabilitāciju un atgriešanos darbā pēc vēža ārstēšanas, kā arī ieteikumus uzņēmumiem.

Rehabilitācija un atgriešanās darbā pēc vēža ārstēšanas: literatūras pārskats

Politika un prakse attiecībā uz rehabilitāciju un atgriešanos darbā pēc vēža ārstēšanas — pašreizējās pieejas: semināra materiāli

9 gadījuma izpētes par rehabilitācijas/darbā atgriešanās programmām