Elektroniskais ceļvedis par drošu un veselīgu darbu jebkurā vecumā

Image

Elektroniskais ceļvedis par drošu un veselīgu darbu jebkurā vecumā sniedz darba vietām informāciju un atbalstu par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pārvaldību novecojoša darbaspēka kontekstā. Tā mērķis ir paplašināt izpratni un zināšanas par jautājumiem, kuri saistīti ar novecojošu darbaspēku, pašu novecošanas procesu un tā ietekmi uz darba vietu, kā arī sniegt praktiskus padomus, kā rīkoties saistītu problēmu gadījumā.

Elektroniskais ceļvedis sniedz informāciju par

  • vecuma vadību;
  • riska novērtējumu, ņemot vērā vecumu;
  • veselības veicināšanu darbavietā

un citiem svarīgiem tematiem darba devējiem, DDVA speciālistiem, cilvēkresursu vadības personālam un darba ņēmējiem.

Tajā arī ir iekļauta gadījumu izpēte un glosārijs, kurā izskaidroti izskaidro bieži izmantotie termini.

Piekļuve elektroniskajam ceļvedim