Elektroniskais ceļvedis par drošu un veselīgu darbu jebkurā vecumā

Elektroniskais ceļvedis sniedz informāciju par

  • vecuma vadību;
  • riska novērtējumu, ņemot vērā vecumu;
  • veselības veicināšanu darbavietā

un citiem svarīgiem tematiem darba devējiem, DDVA speciālistiem, cilvēkresursu vadības personālam un darba ņēmējiem.

Tajā arī ir iekļauta gadījumu izpēte un glosārijs, kurā izskaidroti izskaidro bieži izmantotie termini.

Piekļuve elektroniskajam ceļvedim