OiRA: bezmaksas un vienkārši rīki ērtam riska novērtēšanas procesam

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Riska novērtēšana ir būtisks pirmais solis, lai novērstu nelaimes gadījumus darbā un sliktu veselību. OiRA – tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšana – padara šo procesu vienkāršu.

Tā nodrošina resursus un zināšanas, kas vajadzīgas, lai mikroorganizācijas un mazās organizācijas pašas varētu novērtēt savus riskus. OiRA rīki ir pieejami bez maksas tīmeklī, un tie ir viegli atrodami un ērti lietojami.

OiRA piedāvā pakāpenisku pieeju riska novērtēšanas procesam, sākot ar darbavietas risku apzināšanu, pēc tam lietotāju iesaistot preventīvo darbību īstenošanas procesā un visbeidzot uzraugot riskus un ziņojot par tiem.

Kas ir OiRA?

OiRA tika izveidota, lai nodrošinātu ērti lietojamus rīkus, kas palīdzēs mikroorganizācijām un mazām organizācijām riska novērtēšanas procesā. OiRA programmatūra, ko EU-OSHA izstrādāja 2009. gadā un kas tiek izmantota kopš 2010. gada, ir balstīta uz Nīderlandes riska novērtēšanas rīku RI&E, kas ir izrādījies ļoti veiksmīgs un plaši izmantots. 

EU-OSHA OiRA programmatūru lieto nozares sociālie partneri (darba devēju un darbinieku organizācijas) un valsts iestādes (ministrijas, darba inspekcijas, DA institūti u. tml.), lai sagatavotu konkrētas nozares riska novērtēšanas rīkus, kas paredzēti maziem uzņēmumiem.

Apmeklējiet OiRA projekta tīmekļa vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju par OiRA projektu (OiRA partneriem, publicētiem vai vēl publicējamiem OiRA rīkiem).

Kāda ir OiRA pamatā esošā ideja?

Riska novērtēšana ir pamats jebkurai pieejai drošības un veselības pārvaldībai un ir būtisks faktors veselīgas darbavietas izveidē. 

Ar OiRA starpniecību EU-OSHA atbalsta ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam, kas tika uzsākts 2021. gada jūnijā. Sekmējot riska novērtēšanu, OiRA mērķis ir palielināt to mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu skaitu, kas novērtē savus riskus un riska novērtējumu kvalitāti. Šie rīki ļauj uzņēmumiem sākt (vai uzlabot) riska novērtēšanas procesu. Tādējādi OiRA rīki var palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, piemēram, samazinot arodslimību radītās izmaksas un līdz minimumam samazinot nelaimes gadījumu riskus, kā arī uzlabot vispārējos darba apstākļus un organizācijas veiktspēju.

Kādēļ izmantot OiRA?

Riska novērtēšana šodien ir pazīstams process daudzās organizācijās, ko izmanto simtiem tūkstošu darbavietu visā Eiropā, lai novērstu riskus. Tomēr dažiem uzņēmumiem, galvenokārt mikroorganizācijām un mazām organizācijām, riska novērtēšana var būt sarežģīts process. OiRA var atvieglot šo procesu, nodrošinot organizācijām nepieciešamos resursus, lai pārvarētu šādu izaicinājumu.

Izmantojot OiRA rīkus, organizācijas varēs izmantot arī dažus aspektus:

 • OiRA rīku izmantošana ir bezmaksas
 • Rīki ir pieejami tiešsaistē
 • Ir pieejama mobilā lietotne
 • Rīki ir paredzēti konkrētai nozarei
 • Rīki ir zināmā mērā pielāgojami uzņēmumu vajadzībām.
 • Rīki dod iespēju izstrādāt rīcības plānu un izvēlēties no piedāvāto pasākumu saraksta.

Kā OiRA darbojas?

OiRA procesā ir pieci galvenie posmi:

 1. Sagatavošana: noteiktā pakāpē OiRA ļauj uzņēmumiem pielāgot riska novērtējumus savām īpatnībām, atbildot uz dažiem vienkāršiem jautājumiem
 2. Identificēšana: tā ietver tādu lietu meklēšanu darbā, kas var radīt kaitējumu, un to personu identificēšanu, kuras var tikt pakļautas apdraudējumam.
 3. Novērtēšana: šis posms ietver identificēto risku prioritāšu noteikšanu. Prioritātes noteikšana vēlāk palīdz izlemt, kuri pasākumi būtu jāīsteno vispirms
 4. Rīcības plāns: rīks pēc tam palīdzēs izstrādāt rīcības plānu un izlemt, kā novērst vai kontrolēt riskus
 5. Ziņojums: visbeidzot, automātiski tiek ģenerēts ziņojums un rīcības plāns, ko var izdrukāt un/vai lejupielādēt, ļaujot dokumentēt riska novērtēšanas procesa rezultātus.

Kā piekļūt OiRA

Viss, kas nepieciešams, lai reģistrētos, ir derīga e-pasta adrese. Ikviena persona vai organizācija no pieejamajiem OiRA rīkiem var izvēlēties to, kas vislabāk atbilst konkrētajai valstij, nozarei un uzņēmumam. 

Apmeklējiet pieejamos OiRA rīkus pa nozarēm un pa valstīm OiRA projekta tīmekļa vietnē.

Sociālo partneru un valsts iestāžu iesaistīšana

Visus OiRA rīkus ir radījuši sociālie partneri un/vai valsts iestādes, vai tie ir radīti ar to līdzdalību. Ja esat sociālais partneris vai valsts institūcija/iestāde un vēlaties iesaistīties un izstrādāt vienu vai vairākus nozaru OiRA rīkus, varat atrast vairāk informācijas OiRA projekta tīmekļa vietnē.