Praktiski rīki un vadlīnijas par bīstamām vielām

Dalībvalstis, Eiropas iestādes, uzņēmumu apvienības, sociālie partneri un citi dalībnieki ir izstrādājuši vairākus rīkus un norādes, lai palīdzētu uzņēmumiem veikt visaptverošus un efektīvus riska novērtējumus. Šādos rīkos ir atspoguļota daudzveidīga pieeja bīstamu vielu efektīvai pārvaldībai. Tie bieži attiecas uz konkrētām praktiskām darbībām, piemēram, šķidrumu iepildīšanu un sūknēšanu vai metināšanas procesiem. Citi avoti sniedz vispusīgu pārskatu par konkrētām vielu grupām, piemēram, sensibilizatoriem, vai arī tajos ir īpaši izcelti tipiskie riski konkrētās nozarēs.

Turklāt lielākā daļa šo rīku ne tikai atbalsta augstas kvalitātes riska novērtējumu, bet arī ietver labus praktiskos risinājumus, paskaidrojot, kā mazināt riskus ierastās darba situācijās, kas saistītas ar bīstamu vielu iedarbību. Ir arī rīki, kas daudzu citu starpā atbalsta konkrētus dalībniekus, piemēram, darba inspektorus, mazos un vidējos uzņēmumus un darba ņēmēju pārstāvjus. Tāpēc ir vērts izpētīt šo saiti, lai uzzinātu, kāda palīdzība tiek piedāvāta.