E-vadlīnijas/e-rīki

Mūsu interaktīvajās un daudzvalodu vadlīnijās ir sniegta informācija, norādījumi un praktiski piemēri darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pārvaldībai darbavietā. Saturs ir pielāgots, lai veicinātu zināšanas, izpratni un informētību par pašreizējiem DDVA jautājumiem darba devēju, darbinieku, cilvēkresursu un DDVA speciālistu un ekspertu vidū plašā ES nozaru diapazonā.