Kļūstiet par <i>EU-OSHA</i> plašsaziņas līdzekļu partneri

Varat pieteikties mūsu jaunajai plašsaziņas līdzekļu partnerības shēmai, sākot no 2020. gada oktobra.

Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri ir īpaša žurnālistu un redaktoru kopa no ES dalībvalstīm, kuri ieinteresēti darba drošības un arodveselības aktīvas veicināšanas jautājumos. 

Plašsaziņas līdzekļu partnerība ir īpaši vērsta uz drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņām, un tā būtu aktīvi jāatspoguļo plašsaziņas līdzekļu kanālos vai publikācijās

Galvenās kontaktpersonas darba valodai ir jābūt angļu valodai, jo visa komunikācija notiks angliski.

 

Share this on: