Kļūstiet par Veselīgu darbavietu kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri

Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri darbojas kopā ar mums, lai uzlabotu informētību par kampaņas tematiem, izmantojot to rīcībā esošos visdažādākos kanālus, lai reklamētu un veicinātu mūsu kampaņu. Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri ir īpaša žurnālistu un redaktoru kopa no visas Eiropas, kas ieinteresēti darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanas lietās.

Partnera vietas rezervētas plašsaziņas kanāliem vai izdevumiem, kuri vēlas un spēj nopietni iesaistīties kampaņā.

Galvenās kontaktpersonas darba valodai ir jābūt angļu valodai, jo visa komunikācija notiks angliski.

Papildu informācija par to, kāpēc ir izdevīgi kļūt par plašsaziņas līdzekļu partneri un kā pieteikties, pieejama piedāvājumā plašsaziņas līdzekļu partneriem kampaņām (tikai angļu valodā).