Darba aizsardzības barometra datu vizualizācijas rīks

Šis rīks ir oficiāls informācijas avots par darba aizsardzības (DA) stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs.

Rādītāji

Izpētīt un salīdzināt ES un atsevišķu valstu datus par plašu tematu klāstu.

Vispārīga informācija: Informācija par Darba aizsardzības iestādēm, ekonomikas un nozaru profiliem un darbaspēka profiliem.

Darba aizsardzības virzīšana: Iepazīstieties ar ES un valstu noteikumiem un iepazīstieties ar valstu pieejām darba aizsardzības stratēģijām un sociālajam dialogam par drošību un veselības aizsardzību darbā.

Darba apstākļi un profilakse: Uzziniet vairāk par riskiem darbavietā, profilaksi uzņēmumos, darba ņēmēju iesaistīšanu, DA kultūru un informētību par veselību.

Nelaimes gadījumi, slimības un labklājība: Uzziniet vairāk par nāvējošiem un nenāvējošiem nelaimes gadījumiem darbā, ar darbu saistītām slimībām vai ievainojumiem un darbinieku izpratni par veselību.

DA infrastruktūra: Uzziniet vairāk par valstu statistiku darba aizsardzības jomā, apsekojumiem un pētniecības spējām un par to, kā valstis īsteno darba aizsardzības tiesību aktus. Šajā sadaļā sniegta arī informācija par starptautiskām organizācijām un programmām.

Datu vizualizācijas rīka izmantošana

Izmantojiet rīku, lai vizualizētu un salīdzinātu kvantitatīvos datus. Meklējiet aprakstus un saites, lai iegūtu papildu informāciju par kvalitatīvajiem datiem.

Šis rīks jums ļauj:

  • aplūkot galvenos rādītājus kā infografikas;
  • salīdzināt valstu datus ar vienu vai divām citām valstīm, ES vai iepriekšējiem gadiem;
  • ģenerēt un lejupielādēt grafikus vai eksportēt tās kā Excel datnes;
  • lejupielādēt detalizētus ziņojumus par valstīm vai ziņojumus par konkrētiem tematiem, piemēram, par valstu stratēģijām,
  • tieši koplietot saturu sociālajos medijos.

Datu avoti

Dati iegūti no valdības avotiem, statistikas iestādēm un Eiropas apsekojumiem un pētījumiem:

Par Darba aizsardzības barometru

Barometru kopīgi izstrādāja EU-OSHA, EMPL ĢD un valstu kontaktpunkti. Uzziniet vairāk par metodoloģiju.

Rīks tiek regulāri atjaunināts un pilnveidots.

Izpētiet rīku