Darba aizsardzības barometra datu vizualizācijas rīks

Šis rīks ir oficiāls informācijas avots par darba drošības un veselības aizsardzības stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs.

Rādītāji

Izpētīt un salīdzināt ES un atsevišķu valstu datus par plašu tematu klāstu.

Vispārīga informācija Informācija par darba aizsardzības iestādēm, ekonomikas un nozaru profiliem un darbaspēka profiliem.

Darba aizsardzības vadība Iepazīstieties ar valstu pieejām darba aizsardzības stratēģijām un sociālajam dialogam par drošību un veselību darbā.

Darba aizsardzības rezultāti Uzziniet, piemēram, par nelaimes gadījumiem darbā, darba apstākļiem, darba ņēmēju pārstāvību un darba ņēmēju izpratni par veselību.

Darba aizsardzības infrastruktūra Uzziniet vairāk par valstu statistiku darba aizsardzības jomā, apsekojumiem un pētniecības spējām un par to, kā valstis īsteno darba aizsardzības tiesību aktus.

Datu vizualizācijas rīka izmantošana

Izmantojiet rīku, lai vizualizētu un salīdzinātu kvantitatīvos datus. Meklējiet aprakstus un saites, lai iegūtu papildu informāciju par kvalitatīvajiem datiem.

Šis rīks jums ļauj:

  • aplūkot galvenos rādītājus infografiku veidā,
  • salīdzināt divu valstu rādītājus vai salīdzināt kādu atsevišķu valsti ar ES,
  • ģenerēt un lejupielādēt grafikus vai eksportēt tos kā Excel datnes,
  • lejupielādēt detalizētus ziņojumus par valstīm vai ziņojumus par konkrētiem tematiem, piemēram, par valstu stratēģijām,
  • tieši koplietot saturu sociālajos medijos.

Datu avoti

Dati iegūti no valdības avotiem, statistikas iestādēm un Eiropas apsekojumiem un pētījumiem:

Par Darba aizsardzības barometru

Barometru kopīgi izstrādāja EU-OSHA, EMPL ĢD un valstu kontaktpunkti. Uzziniet vairāk par metodoloģiju.

Rīks tiek regulāri atjaunināts un pilnveidots.

Izpētiet rīku