DDVA stratēģijas

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Nacionālo stratēģiju konsolidācija un koordinācija ir pirmais no septiņiem stratēģiskajiem pamatmērķiem, kas ietverti ES Stratēģiskajā satvarā par veselību un drošību darbā 2014.-2020. g. Šajā kontekstā Eiropas Komisija aicina dalībvalstis pārskatīt to nacionālās stratēģijas ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iesaistītajām pusēm, tai skaitā sociāliem partneriem.

Palīdzot valstu stratēģiju kontaktpunktiem, kas izveidoti saskaņā ar stratēģisko satvaru, EU-OSHA ir apkopojusi informāciju un sagatavojusi ziņojumu par valstu stratēģijām. Ziņojumā pašlaik ir ietvertas 25 dalībvalstu darba aizsardzības stratēģijas, un šīs valstis ir: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija. Šajā ziņojumā pastāvīgi tiks iekļautas dalībvalstu jaunas darba aizsardzības stratēģijas.

Atruna par saturu saistībā ar Brexit: Lūdzam ņemt vērā, ka publikācijas un cits tīmekļa vietnes saturs, kas izveidots pirms 2020. gada 1. februāra, attiecas uz laikposmiem, kad Apvienotā Karaliste bija dalībvalsts, un tāpēc tas joprojām ir aktuāls.