Darba aizsardzības uzraudzība un uzlabošana piegādes ķēdēs, izmantojot ilgtspējības novērtēšanas sistēmas.

Keywords:

Nepieciešamība pēc ilgtspējas pārveido uzņēmējdarbību, jo īpaši piegādes ķēdēs. Šajā dokumentā pētīts, kā darba aizsardzību (DA) piegādes ķēdēs var novērtēt un uzlabot, izmantojot ilgtspējas novērtēšanas sistēmas.

Tajā aplūkoti faktori, kas ietekmē darba aizsardzību piegādes ķēdēs, kā arī to rīku un metožu potenciāls, ko izmanto, lai novērtētu sniegumu ilgtspējas un darba aizsardzības jomā. Ieteikumos politikas veidotājiem, iepirkumu uzņēmumiem, nozaru iniciatīvām un klientiem/galalietotājiem uzsvērta nepieciešamība saskaņot DA kritērijus ilgtspējas novērtēšanas sistēmās.

Lejupielādēt in: en