Plakāts - Darbinieku aizsardzība klimata pārmaiņu kontekstā: EU-OSHA pasākumi

Keywords:

Klimata pārmaiņu ietekme uz darba aizsardzību (DA) jau ir jūtama. Šis plakāts tika prezentēts augsta līmeņa konferencē "Pētniecības perspektīvas klimata pārmaiņu ietekmei uz veselību" (2024. gada februārī), ko organizēja Eiropas Komisijas RTD ĢD. Plakātā ir izceltas galvenās EU-OSHA pašreizējās un turpmākās darba jomas, aplūkojot ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas un DA.

Lejupielādēt in: en