Ceļvedis par kancerogēnām vielām

Rīcība ar darbu saistīta vēža gadījumu mazināšanai

Tiek lēsts, ka vēzis ir viens no galvenajiem ar darbu saistītu nāves gadījumu cēloņiem ES. Nepārprotami ir iespējams darīt vairāk, lai samazinātu ar arodu saistītu vēža slimību skaitu, tāpēc 2016. gada 25. maijā sešas Eiropas organizācijas parakstīja paktu, ar kuru apņemas izveidot brīvprātīgās rīcības shēmu, lai vairotu informētību par riskiem, ko rada kancerogēno vielu iedarbība darbavietā, un apmainītos ar labo praksi.

Partneri:

Pakts tika atjaunots 2019. gada 28. novembrī, un to parakstīja Somijas Sociālo lietu un veselības ministrija un Vācijas Nodarbinātības un sociālo lietu federālā ministrija, kas papildus četriem Eiropas partneriem (Eiropas Komisijai, EU-OSHA, ETUC un Business Europe) pateicās Austrijai un Nīderlandei par to apņemšanos.

Vācijas prezidentūras konferencē “Apturi vēzi darbavietā” 2020. gada 9. novembrī, ko organizēja Vācijas Federālā Darba un sociālo lietu ministrija (BMAS) un Federālais Darba drošības un veselības institūts (BAuA), ceļveža partneri nāca klajā ar jaunu stratēģiju 2020.–2024. gadam.

Stratēģija 2020.–2024. gadam

Laikposmam no 2020. gada līdz 2024. gadam ir noteikti šādi četri mērķi:

  • Veidot uzņēmumu un darba ņēmēju izpratni par kancerogēnu vielu iedarbības risku un nepieciešamību veikt profilaktiskus pasākumus visā Eiropā.
  • Palīdzēt uzņēmumiem un darba ņēmējiem novērst kancerogēnu iedarbību darba vidē un līdz minimumam samazināt to ietekmi uz darbaspēku.
  • Mobilizēt ieinteresētās personas un palielināt attiecīgo pušu iesaisti, lai vairotu centienus visā Eiropā.
  • Pievērsties inovācijai, lai pārvarētu plaisu starp pētniecības rezultātiem un uzņēmumu vajadzībām.

Iesaistīšanās ceļvedī

No 2021. gada ceļveža partneri iesaistīsies vairākos pasākumos, lai panāktu turpmāku ietekmi, un tie visi palīdzētu novērst darba ņēmēju ekspozīciju kancerogēnām vielām. Visi šie tā dēvētie “uzdevumi” palīdzēs sasniegt četrus galvenos mērķus. Uzdevumus vada un risina nelielas ceļveža partneru komandas. Tomēr, lai gūtu panākumus, tām ir vajadzīgs citu ieguldījums. Papildus astoņiem iepriekš minētajiem partneriem pasākumos iesaistīsies vairākas valstis. Organizācijas no visas Eiropas arī ir aicinātas pievienoties vienam vai vairākiem no šiem uzdevumiem un palīdzēt to risināšanā.

Lai iesniegtu savas iniciatīvas, lūdzam apmeklēt tīmekļa vietni https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Turpmākās darbības

EU-OSHA palīdz popularizēt shēmu un tā atbalstīs partnerus gada pasākuma organizēšanā, lai vairotu informētību un novērtētu progresu. Shēmā ir izklāstīta rīcības programma, kurā būs iesaistītas dažādas ES Padomes prezidentvalstis. EU-OSHA palīdzēs organizēt un popularizēt šos pasākumus un ceļveža darbības.

Papildu informācija

Izpētiet ceļvedi, lai iegūtu pilnu informāciju par plānotajiem kopīgajiem centieniem mazināt ar arodu saistītu vēža slimību skaitu.

OSHwiki satur saistītus rakstus attiecībā uz šādiem tematiem:

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni par EU-OSHA darbinieku apsekojumu par vēža riska faktoriem

Vācijas prezidentūras konferences darbs 2020. gada 9.–10. novembrī un konferences kopsavilkums

Somijas ES prezidentūras konferences process, 2019. gada 27.–28. novembris

EU-OSHA ikgadējais ceļveža pasākums — A+A 2017. gada 18. oktobris — semināra tiešsaistes kopsavilkums

Amsterdamas konferences par ar darbu saistītu vēzi (2016. gada 23.–25. maijs) rezultāti

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns