Konkurss

Uzziniet vairāk par Labas prakses balvu konkursu — vienu no EU-OSHA rīkoto veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu spilgtākajiem elementiem — un par Godalgu filmām par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām.

Labas prakses balvu konkursos godinām īpaši sekmīgus vadītājus un darbiniekus, kuri sniedz kopēju ieguldījumu augsta līmeņa darba aizsardzības nodrošināšanā. Izceļot ieguvumus, šie konkursi palīdz lielākam skaitam uzņēmumu saprast, ka augsta līmeņa darba aizsardzība ir būtiska uzņēmējdarbības daļa. Pieteikumus dalībai konkursos var iesniegt ikviens Eiropas darba devējs un darbinieks, kā arī sociālie partneri, darba aizsardzības speciālisti un konsultanti.

Godalgu filmām par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām piešķir labākajai ar darbu saistītajai dokumentālajai filmai Doclisboa dokumentālo filmu festivālā. Pieteiktajām filmām būtu jāsekmē izpratne par darba aizsardzību darbavietā, īpaši pievēršoties “cilvēkam mainīgajā darba pasaulē”. Iepriekšējie godalgas ieguvēji ir guvuši iedvesmu dažādās ar darba pasauli saistītās jomās.