Vakances

ir stimulējoša un starptautiska darba vide. Mūsu biroji atrodas dinamiskajā Bilbao pilsētā ar aktīvu kultūras dzīvi.

ir visa veida profili, taču visiem mūsu darbiniekiem, sākot no projektu vadītājiem, līdz komunikāciju nodaļas darbiniekiem un vadītājiem, ir prasmes, aizrautība un entuziasms, kas nepieciešams, lai Eiropu padarītu drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu strādāšanai.

Uzziniet vairāk par karjeru Eiropas Savienībā Eiropas Personāla atlases biroja () tīmekļa vietnē.

 

Ko mēs nodarbinām

Karjeras iespējas EU-OSHA tiek piedāvātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (EEZ līguma dalībnieces) valstspiederīgajiem.

EU-OSHA ir darba devējs, kas nodrošina iespēju vienlīdzību. Mēs izskatām amatu kandidātu pieteikumus neatkarīgi no kandidātu dzimuma, ādas krāsas, rases, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, valstspiederības, vecuma, dzimumorientācijas vai dzimtiskās identitātes.

Iepazīstieties ar EU-OSHA privātuma politiku.

Rezerves saraksti

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Jaunas atklātas vakances

Pašlaik šajā sadaļā vakances nav pieejamas.

Vacancies - Evaluation underway

Slēgtās vakances

Spontānā pieteikšanās

Lielā spontāno pieteikumu skaita dēļ, kurus aģentūra saņem, mēs diemžēl nevaram veltīt pietiekamu uzmanību katram šādam pieteikumam. Tāpēc iesakām sūtīt pieteikumus, tikai atsaucoties uz konkrētiem darba sludinājumiem vai izsludinātu darbinieku atlases procesu.

Lūdzam ievērot, ka mēs neapstiprinām spontānu pieteikumu vai stažēšanās vietu pieprasījumu saņemšanu un uz tiem arī neatbildam.

Enquiries

Ja vēlaties pieprasīt plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Personāldaļu, rakstot uz recruitment@osha.europa.eu

Vēstulē sūtīti informācijas pieprasījumi jāadresē: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain