DDVA popularizēšana izglītībā

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

DDVA popularizēšana jeb integrēšana izglītībā nozīmē tās sistemātisku iekļaušanu mācību stundās. Ideālā gadījumā tā kļūst par izglītojamo, vecāku un personāla ikdienas dzīves daļu.

Ja bērni sāk mācīties par darba drošību un veselības aizsardzību, kad viņi mācās lasīt un rakstīt, tad tā kļūst par viņu darba, rotaļāšanās un dzīves dabīgu sastāvdaļu. Viņi attīsta labu attieksmi pret darba drošību un veselības aizsardzību, kas viņos saglabāsies visa darba mūža laikā.

Sāciet jauni, esiet droši: veiksmīga DDVA izglītība

Vislabāk DDVA var integrēt atsevišķos priekšmetos, nevis mācīt kā atsevišķu tematu. Mācīšanās, izmantojot aktivitātes, un īstas dzīves piemēri bērniem un jauniešiem šo ziņu palīdzēs saglabāt arī ārpus skolas. Galvenos punktus dažādām vecuma grupām pamatskolās vai arodvidusskolās var atkārtot dažādi.

Visas skolas pieeja ir ideālais modelis. DDVA integrēšana tālākizglītībā ir grūtāka un mazāk attīstīta, jo īpaši universitātēs. Tomēr piemēro to pašu "visas augstskolas” modeli. Veiksmīgas integrācijas galvenie veicinātāji ir sakaru veidošana un darbs sadarbībā ar DDVA iestādēm.

DDVA integrēšana skolu dzīvē

Visas skolas pieeja apvieno izglītību un skolas pārvaldību. Izglītojamie un personāls darbojas kopā, lai skolu padarītu par darbam un mācībām drošu vietu, izmantojot:

 • izglītošanu par risku un DDVA pārvaldību, piemēram, iesaistot izglītojamos apdraudējuma konstatēšanā;
 • veselības izglītību un veicināšanu, piemēram, drošu un veselībai nekaitīgu skolu iniciatīvas;
 • goda un cieņas veicināšanu pret visiem, piemēram, pretaizskaršanas kampaņas;
 • rūpes par vidi, piemēram, otrreiz izmantojot un pārstrādājot.

Veiksmīgas integrācijas ieteikumi

No gadījumu izpētēm mums ir zināms, kas palīdz darboties visas skolas pieejai:

 • skolas direktora priekšzīme motivēt personālu un izglītojamos;
 • izglītojamo, vecāku un personāla iesaistīšana;
 • praktiska atbalsta un rīku nodrošināšana; šeit ir izrādījies lietderīgs resurss "
  Napo skolotājiem
  ”;
 • skolotāju apmācība;
 • sakaru veidošana starp skolām;
 • sadarbība starp DDVA un izglītības iestādēm;
 • praktiska rīcība un riska izglītības sasaistīšana ar mācāmajiem priekšmetiem.

Papildu informācija