IKT un darba digitalizācijas attīstība

Developments in ICT and digitalisation of work

Eiropas digitālā vienotā tirgus izveide ir viena no Eiropas Komisijas 10 galvenajām prioritātēm.

EU-OSHA prognožu projektā apskatīta digitālo tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta un robotikas, straujās izaugsmes ietekme uz darbu, kā arī tās turpmāk iespējamā ietekme uz darba aizsardzību. Šī projekta mērķis ir sniegt ES lēmumu pieņēmējiem, dalībvalstu valdībām, arodbiedrībām un darba devējiem informāciju par izmaiņām digitālajās tehnoloģijās, to ietekmi uz darba raksturu un organizāciju, kā arī jaunām darba aizsardzības problēmām, ko tās varētu radīt.

Projekta rezultātā izdotās publikācijas

Turpmāki pētījumi, kas padziļināti pievēršas svarīgām jomām un problēmām 

Skatīt visas ekspertu diskusiju dokumentus par IKT/digitalizāciju un darba aizsardzību

Šīm darbībām ir jāveicina drošas un veselīgas darbavietas nākotnē saskaņā ar gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi ES.