Napo - par drošību ar smaidu

Image
Napo — safety with a smile

Napo kā animācijas filmu sēriju varonis sniedz bezrūpīgus un diskusijas rosinošus ievadus darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumiem un risku novēršanai.

Napo ir parasts darbinieks, kas strādā jebkurā nozarē vai sektorā. Bieži viņš ir pakļauts izplatītiem apdraudējumiem un riskantām situācijām darbavietā. Tomēr viņš aktīvi iesaistās risku noteikšanā un praktisku risinājumu sniegšanā.

Tagad Napo ir kļuvis par EU-OSHA Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu galveno vēstnieku, un daudzas no viņa filmām ir sasaistītas ar šī kampaņām vai tās atbalsta. Galvenajos kampaņas pasākumus viņš arī ierodas personīgi.

Napo filmas

Kopā ar saviem kolēģiem Napo piedalās bezvalodu filmu sērijās, kas ļauj visu pieredžu, kultūru un vecumu cilvēkiem viņu saprast un identificēties ar viņu. Filmas aplūko plašu drošības un veselības tematu loku (sk. piemērus turpmāk).

Jaunas filmas tiek laistas klajā regulāri, tiklīdz tiek izvēlēti temati. Šīs filmas producē "Napo Consortium", ko veido maza ar DDVA saistītu Eiropas organizāciju grupa un EU-OSHA.

Napo darbavietā

Šie tiešsaistes resursi ir izstrādāti, lai palīdzētu organizācijām izmantot Napo filmas ne tikai informētības palielināšanai par veselības un drošības tematiku, bet arī grupu diskusiju rosināšanai darbinieku un piegādes ķēžu dalībnieku vidū. Tāpat tie ir piemēroti arī izmantošanai profesionālās apmācības kursos.

Pirmās sērijas ar nosaukumu “Izpratne par balsta un kustību aparāta slimībām” ir paredzētas privātpersonām un organizācijām, lai padomātu par BKAS, piemēram, muguras sāpēm, augšējo ekstremitāšu problēmām un atkārtotiem sastiepumiem, visos darbinieku dzīves aspektos. Šāda veida pārdomas var palīdzēt organizācijām izstrādāt pilnīgus risinājumus BKAS ietekmes mazināšanai un tādējādi tām palīdzēt nodrošināt piepildītas darba dzīves darbiniekiem, viņu ģimenēm un kopienām.

Napo skolotājiem

Napo palīdz jaunāko klašu skolēnus iepazīstināt ar drošības un veselības jautājumiem. EU-OSHA ar "Napo Consortium” atbalstu ir izstrādājusi darba drošības un veselības aizsardzības tiešsaistes rīkkopu skolotājiem. Tiek nodrošināti mācību materiālu komplekti, kuros ir:

  • būtiskākās atziņas un mācību uzdevumi;
  • aktivitāšu idejas un tiešsaistes resursi;
  • 45 minūšu ilgu stundu plānu paraugi.

Pēc veiksmīgas pilotshēmas šīs stundas attīsta un izplata visā Eiropā.

"Napo Consortium"

Napo filmu konsorcijs tika izveidots Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības gada (1992./1993. g.) un Eiropas Komisijas rīkotā Eiropas filmu festivāla iespaidā.

Komisija atbalstīja filmu festivālus, uzskatot, ka ir iespējams noteikt un pielāgot filmas, kuras būtu vispiemērotākās izmantošanai visā Eiropas Savienībā. Tomēr tas izrādījās sarežģīti. Vairākas filmas uzņēma ražošanas komerciālie uzņēmumi, kuri nevēlējās atteikties no savām tiesībām. Kultūru atšķirību dēļ attēli, stāsti un „izskats un sajūtas” sarežģīja filmu pielāgošanu un pārsūtīšanu ārpus valsts robežām.

Pēc 1995. gadā notikušā filmu festivāla Strasbūrā tikās četri aktīvi speciālisti komunikācijas jomā — no Francijas, Vācijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes, lai apspriestu, kādā veidā pasūtīt un uzņemt filmu, kuru pēc tam varētu rādīt visā Eiropā.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Pašlaik Napo konsorcija sastāvā ietilpst astoņi locekļi — AUVA (Austrija), CIOP (Polija), DGUV (Vācija), EU-OSHA (Bilbao, Spānija), INAIL (Itālija), INRS (Francija), SUVA (Šveice) un TNO (Nīderlande).